Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil stimulere til gründerskap i landbruket

  Fredag kom Stortingsmeldingen «Garden som ressurs – marknaden som mål». – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

  Landbruks- og matministeren mener at det ikke er størrelsen på garden som er det avgjørende, men hva den enkelte makter å få ut av ressursene, og at mange som med grunnlag i ganske små eiendommer skaper arbeidsplasser for seg selv og mange andre.

  – Norske bønder har lang tradisjon for mangesysleri. Utvikling av ny næringsvirksomhet er ikke noe nytt i norsk landbruk, fastslår Listhaug.  – Mer enn halvparten av norske bønder driver allerede en eller annen form for tilleggsnæring. I denne Stortingsmeldingen er det gjort en systematisk gjennomgang av potensiale og muligheter for videre vekst og utvikling. Målet er at den enkelte skal bli stimulert til, og få best mulig vilkår til å utvikle garden og bedriften slik hun og han har ønske om, - og ser grunnlag for.

  Viktig samarbeid med Innovasjon Norge

  I Stortingsmeldingen pekes det blant annet på at det gir en stor merverdi for landbruket å ha virkemidlene til landbruksbasert næringsutvikling samlet hos Innovasjon Norge. Dette fordi det gir landbrukssektoren tilgang til det samme rådgivningsapparatet og kompetansen som annet næringsliv, samt kobling mot Innovasjon Norge sine samarbeidspartnere (SIVA, Forskningsrådet m.m.).

  Les hele saken hos LMD