Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 200 millioner kroner til gründere

  En helt ny ordningskal bidra til at flere gründere får investorer med på laget. Ordningen ble lansert med bl.a Rannveig Fadum i Innovasjon Norge, og næringsminister Monica Mæland.NFD
  En ny ordning skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer.  

  -Vi trenger flere bedrifter med vekstambisjoner. Mange gründerbedrifter sliter med å finansiere ideen sin, spesielt i tidlig fase. Nå lanserer vi en helt ny ordning. Den skal bidra til at flere gründere får investorer med på laget, sier næringsminister Monica Mæland (H).

  Unge bedrifter

  Regjeringen, Venstre og KrF satte av 100 millioner til en såkalt presåkorn-ordning i budsjettet for 2016. Innovasjon Norge lyser nå ut pengene. De skal gå til nye og innovative oppstartsbedrifter under fem år.

  - Vi trenger flere gode gründere. Presåkorn-ordningen kan bidra til at flere gründere lykkes. Ordningen gir også lavere risiko for private investorer, sier Mæland.

  Matcher med private penger

  Gjennom presåkorn-ordningen gir Innovasjon Norge rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og nettverk av privatinvestorer (forretningsengler).

  Disse organisasjonene eller nettverkene skal igjen investere i oppstartsbedrifter. Pengene skal matches med minimum et like stort beløp, fortrinnsvis fra engleinvestorer. Forretningsengler er privatpersoner som investerer egne penger og kunnskap i nystartede selskaper.

  200 millioner kroner

  Matchingen betyr at det totalt er 200 millioner kroner som kommer gründerbedriftene til gode. Pengene vil kunne gi støtte til om lag 50 gründerbedrifter.

  Dersom gründerprosjektene ikke lykkes, slettes lånene til Innovasjon Norge.

  -Pre-såkornordningen kan gjøre en forskjell. Den bør bidra til at flere gründere lykkes og at bedriftene deres vokser raskere og lanseres i markedet med større kraft enn hva de ville gjort uten pre-såkornkapital, sier Rannveig Fadum, som er ansvarlig for finansieringstjenestene til gründere i Innovasjon Norge.

  Presåkorn-ordningen er en del av regjeringens gründerplan, og realiseres gjennom budsjettforliket med KrF og Venstre.

  -Bedre tilgang på penger i oppstartsfasen er viktig del av regjeringens gründerpolitikk, sier Mæland.

  God erfaring fra pilot

  Ordningen har vært testet ut gjennom en pilot, som ble lansert før jul i fjor. 40 millioner kroner ble gitt som rentefrie lån til Bergen Teknologioverføring (BTO), StartupLab, Kjeller Innovasjon, Inven2, NTNU Accel, Validé, Norinnova Technology Transfer og SINTEF TTO.

  Til nå har det blitt investert 16 millioner kroner i 13 selskaper. Disse investeringene har utløst 26,5 millioner kroner i privat kapital. Ytterligere seks bedrifter er i tett dialog og kan være klare for investeringer i april.

  - Det har vært en kort pilotperiode, og så langt er erfaringene gode. Vi har fått mer kjennskap til hvordan vi best kan innrette presåkornkapitalen. Deltakerne i piloten regner med å ha investert det meste av pengene i god tid før sommeren, sier Rannveig Fadum i Innovasjon Norge.