Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 4 millioner kroner til forprosjektmidler til nyskapende bionæringer

  Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut 4 millioner til forprosjekter som skal gjøre det lettere for bedrifter å søke om og få midler til å videreutvikle bioøkonomien.

  Forprosjektmidlene skal gjøre det lettere for bedriftene, særlig små og mellomstore bedrifter (SMB), å komme i gang med å gjøre sine gode ideer om til noe som kan bidra til verdiskaping i virksomheten.

  - Innovasjon Norge har valgt Bioøkonomi som et av de seks mulighetsområdene Norge bør satse på. Forventningen til en felles utlysning med Forskningsrådet innen bioøkonomi er å bidra til et mer sømløst og tilgjengelig virkemiddelapparat for næringslivet. I denne omgang er utlysningen til forprosjekter, som vi håper vil gi grobunn for mer samarbeid og flere større prosjekter i fremtiden, sier Sigridur Thormodsdottir, leder for biobaserte næringer i Innovasjon Norge.

  Hvorfor bioøkonomi?

  Bioøkonomien favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser. Bioøkonomi omfatter verdiskaping, inkludert produkter og tjenester, basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser. 

  Norges rike tilgang på biologisk råstoff gjør at potensialet for å øke verdiskapingen i Norge er stort. Helt nye produkter og tjenester kan skapes i brytningen mellom de tradisjonelle primærproduksjonene, videreforedlingen og nye teknologiske løsninger.  

  Bioøkonomistrategien
  I løpet av kort tid vil Regjeringen lansere en strategi som skal ta bioøkonomien videre i Norge. Forskningsrådet og Innovasjon Norge arbeider sammen for å iverksette strategien. Bioøkoniomien favner temaer både Innovasjon Norge og Forskningsrådet prioriterer.