Deler ut 100 millioner gründerkroner

18 investormiljøer over hele landet har fått 100 millioner kroner fra Innovasjon Norges nye gründerordning presåkorn. Ordningen skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer.  

Den nye gründerordningen ble lansert hos forretningsenglenettverket Angel Challenge i Oslo som har fått 8 millioner i presåkorn-kapital. Fv: Rannveig Fadum, Innovasjon Norge, Maja Adriaensen, Angel...

Den nye gründerordningen ble lansert hos forretningsenglenettverket Angel Challenge i Oslo som har fått 8 millioner i presåkorn-kapital.

Fv: Rannveig Fadum, Innovasjon Norge, Maja Adriaensen, Angel Challenge, Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, Anders Ombudstvedt, Aspelin Ramm, Knut Wien, Angel Challenge, Sverre Landmark, Aspelin Ramm, Carine Zeier, investor, Thomas Berglund, Angel Challenge, Monica Tennfjord, gründer Hubro Education, Kim Chr Haagensen, gründer We Clean. 

Foto: Charlotte Wiig/Innovasjon Norge

- Norge er i omstilling. Vi trenger flere gode gründere som skaper nye arbeidsplasser. Mange sliter med å skaffe penger i den krevende oppstartsfasen. Denne nye ordningen kan bidra til at flere lykkes, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen, Venstre og KrF satte av 100 millioner til en presåkorn-ordning i budsjettet for 2016. Pengene ble lyst ut i vår, og skal gå til nye og innovative oppstartsbedrifter under fem år. Formålet er å delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative vekstbedrifter.  

Rannveig Fadum og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge sammen med Thomas Berglund, Knut Wien og Maja Adriaensen fra Angel Challenge som i dag fikk utdelt presåkorn-midler. 

Rannveig Fadum og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge sammen med Thomas Berglund, Knut Wien og Maja Adriaensen fra Angel Challenge som i dag fikk utdelt presåkorn-midler. 

Foto: Charlotte Wiig/Innovasjon Norge

200 nye millioner  
Hele 45 miljøer søkte om de 100 millioner kronene som Innovasjon Norge nå gir i rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og forretningsenglenettverk. 18 av disse kom gjennom nåløyet. Pengene skal investeres i oppstartbedrifter og matches med et minst like stort beløp fra private uavhengige investorer, og gir dermed minst 200 millioner kroner til gründere. Pengene vil kunne gi støtte til om lag 50 gründerbedrifter.

- Det var høyt nivå på søkerne, og responsen viser at presåkorn er relevant for mange. 12 av søkerne er virksomheter som er tre år eller yngre, og det bekrefter behovet for slike miljøer og ordninger. Jeg har tro på at presåkorn-ordningen vil bidra til et bedre økosystem for tidligfasekapital i Norge,  sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge . 

Tildelingene er basert på gjennomføringsevne, erfaring innen investeringer, eierstyring og tilgang på kapital, kompetanse og nettverk. Totalt er det søkt om 410 millioner kroner i pre-såkornlån 2016.

Gode resultater fra pilot
Ordningen ble lansert som en pilot før jul i fjor. Gjennom piloten er det så langt blitt investert 27 millioner kroner fra staten. I tillegg har private gått inn med 40,4 millioner kroner i såkalt matching-kapital. Det vil si at det gjennom ordningen så langt er investert til sammen 67,4 millioner kroner til gründere.

- Resultatet fra piloten er oppløftende. Det viser at ordningen kan gjøre en forskjell for gründere i en krevende oppstartsfase. Det er også bra å se at de private investorene har kommet på banen, sier næringsminister Monica Mæland. 

Disse investormiljøene har fått presåkorn 2016:

TTO og inkubatorer

Investormiljø  Millioner kr  Fylke
     
 Kjeller Innovasjon Akershus/landsdekkende
 Kongsberg Innovasjon  Buskerud
 Bergen Teknologioverføring Hordaland
Validé AS  Rogaland
 Inven2 Oslo
 StartupLab AS 6   Oslo/landsdekkende
 500 Nordics Oslo/landsdekkende
 NTNU Accel og Ålesund  Kunnskapspark  Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland
 Norinnova Troms

 

Forretningsenglenettverk

Investormiljø Millioner kr Fylke
     
FFV AS 4 Hordaland
Sagene Tech Ventures

7

Oslo
Angel Challenge 8 Oslo/landsdekkende
Victrix AS 5 Oslo og Hordaland
Bakken & Bæck Invest AS 4 Oslo

Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS       

5 Nord-Trøndelag
CoFounder 6 Sør-Trøndelag
TELEMARK GROUP AS 5 Telemark
ASETTO CAPITAL AS 4 Telemark

 

Det er satt av 2,1 millioner kroner til gjennomføringskostnader.

Kontaktperson:

Rannveig Fadum
Tlf: 90207850