Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Deler ut 100 millioner gründerkroner

  Den nye gründerordningen ble lansert hos forretningsenglenettverket Angel Challenge i Oslo som har fått 8 millioner i presåkorn-kapital. Fv: Rannveig Fadum, Innovasjon Norge, Maja Adriaensen, Angel Challenge, Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, Anders Ombudstvedt, Aspelin Ramm, Knut Wien, Angel Challenge, Sverre Landmark, Aspelin Ramm, Carine Zeier, investor, Thomas Berglund, Angel Challenge, Monica Tennfjord, gründer Hubro Education, Kim Chr Haagensen, gründer We Clean. Charlotte Wiig/Innovasjon Norge
  18 investormiljøer over hele landet har fått 100 millioner kroner fra Innovasjon Norges nye gründerordning presåkorn. Ordningen skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer.  

  - Norge er i omstilling. Vi trenger flere gode gründere som skaper nye arbeidsplasser. Mange sliter med å skaffe penger i den krevende oppstartsfasen. Denne nye ordningen kan bidra til at flere lykkes, sier næringsminister Monica Mæland.

  Regjeringen, Venstre og KrF satte av 100 millioner til en presåkorn-ordning i budsjettet for 2016. Pengene ble lyst ut i vår, og skal gå til nye og innovative oppstartsbedrifter under fem år. Formålet er å delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative vekstbedrifter.  

  Rannveig Fadum og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge sammen med Thomas Berglund, Knut Wien og Maja Adriaensen fra Angel Challenge som i dag fikk utdelt presåkorn-midler. 

  Rannveig Fadum og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge sammen med Thomas Berglund, Knut Wien og Maja Adriaensen fra Angel Challenge som i dag fikk utdelt presåkorn-midler. 

  Foto: Charlotte Wiig/Innovasjon Norge

  200 nye millioner  
  Hele 45 miljøer søkte om de 100 millioner kronene som Innovasjon Norge nå gir i rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og forretningsenglenettverk. 18 av disse kom gjennom nåløyet. Pengene skal investeres i oppstartbedrifter og matches med et minst like stort beløp fra private uavhengige investorer, og gir dermed minst 200 millioner kroner til gründere. Pengene vil kunne gi støtte til om lag 50 gründerbedrifter.

  - Det var høyt nivå på søkerne, og responsen viser at presåkorn er relevant for mange. 12 av søkerne er virksomheter som er tre år eller yngre, og det bekrefter behovet for slike miljøer og ordninger. Jeg har tro på at presåkorn-ordningen vil bidra til et bedre økosystem for tidligfasekapital i Norge,  sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge . 

  Tildelingene er basert på gjennomføringsevne, erfaring innen investeringer, eierstyring og tilgang på kapital, kompetanse og nettverk. Totalt er det søkt om 410 millioner kroner i pre-såkornlån 2016.

  Gode resultater fra pilot
  Ordningen ble lansert som en pilot før jul i fjor. Gjennom piloten er det så langt blitt investert 27 millioner kroner fra staten. I tillegg har private gått inn med 40,4 millioner kroner i såkalt matching-kapital. Det vil si at det gjennom ordningen så langt er investert til sammen 67,4 millioner kroner til gründere.

  - Resultatet fra piloten er oppløftende. Det viser at ordningen kan gjøre en forskjell for gründere i en krevende oppstartsfase. Det er også bra å se at de private investorene har kommet på banen, sier næringsminister Monica Mæland. 

  Disse investormiljøene har fått presåkorn 2016:

  TTO og inkubatorer

  Investormiljø  Millioner kr  Fylke
       
   Kjeller Innovasjon Akershus/landsdekkende
   Kongsberg Innovasjon  Buskerud
   Bergen Teknologioverføring Hordaland
  Validé AS  Rogaland
   Inven2 Oslo
   StartupLab AS 6   Oslo/landsdekkende
   500 Nordics Oslo/landsdekkende
   NTNU Accel og Ålesund  Kunnskapspark  Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland
   Norinnova Troms

   

  Forretningsenglenettverk

  Investormiljø Millioner kr Fylke
       
  FFV AS 4 Hordaland
  Sagene Tech Ventures

  7

  Oslo
  Angel Challenge 8 Oslo/landsdekkende
  Victrix AS 5 Oslo og Hordaland
  Bakken & Bæck Invest AS 4 Oslo

  Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS       

  5 Nord-Trøndelag
  CoFounder 6 Sør-Trøndelag
  TELEMARK GROUP AS 5 Telemark
  ASETTO CAPITAL AS 4 Telemark

   

  Det er satt av 2,1 millioner kroner til gjennomføringskostnader.

  Kontaktperson:

  Rannveig Fadum
  Tlf: 90207850