Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Enormt vekstpotensial i kreativ næring

  Flere arbeidsplasser, vekst og mer eksport er kulturministerens forventninger til den kreative næringen. Innovasjon Norge har pekt ut kreativ næring som et av seks områder hvor Norge har konkurransefortrinn og får historiske 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet til å løfte næringen.  

  På tirsdag 15. november inviterte Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk kulturråd og Innovasjon Norge til konferanse i Oslo om regjeringen nye satsning på kreativ næring.   Kulturdepartementet foreslår nærmere 30 millioner kroner over statsbudsjettet til næringen gjennom Innovasjon Norge.  Det er første gangen Innovasjon Norge får midler av Kulturdepartementet. Den nye satsingen skal løfte norske talenter og hjelpe flere vekstkraftige, kulturbaserte bedrifter over hele landet.

  Fullsatt hus på Sentralen under Kreativ arena-konferansen.
  Fullsatt hus på Sentralen under Kreativ arena-konferansen.Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet.

  - Etterspørselen etter kunst og kultur har aldri vært større. Norge har talenter og kulturproduksjon på et høyt internasjonalt nivå, men det som produseres når mindre grad ut til publikum og markedet, sammenliknet med våre nordiske naboer. En høyere inntjening, økt vekst og mer eksport i den kulturelle og kreative næringen vil styrke feltets økonomiske bærekraft og bidra til mer skapende virksomhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

  Digitaliseringen gir nye muligheter

  Kulturell og kreativ næring er en av verdens største industrier. En rapport fra UNESCO som ble lagt fram i mars år, viser at den globale handelen av kulturprodukter og -tjenester ble doblet i perioden 2004 til 2013, på tross av global nedgangstid. Rapporten viser også et markant skifte fra fysiske kulturprodukter, som CD, DVD og trykte publikasjoner til digitale tjenester. Digitaliseringen og globaliseringen representerer nye muligheter. Dette er noe av bakgrunnen for at Innovasjon Norge har pekt ut kreativ næring og reiseliv som et at seks mulighetsrom for norsk næringsliv i framtida. De andre mulighetsområdene er havrommet, ren energi, bioøkonomi , helse og velferd og smarte samfunn.  Dette er områder hvor Innovasjon Norge mener vi har spesielle konkurransefortrinn og bør bygge framtidige næringer.

  Portrett av Margit Klingen Daams
  - Det er gledelig at vi nå har fått et oppdrag fra Kulturdepartementet som gjør at vi kan jobbe med en ny nasjonal satsing for kulturbedrifter med vekstambisjoner, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge.Foto: Innovasjon Norge.

  - Den internasjonale interessen for nordisk og norske kulturprodukter- og tjenester er økende, men Norge har i mindre grad enn våre skandinaviske naboer klart å kapitalisere på utviklingen. Her i landet er kreativ næring fremdeles liten.  Det er gledelig at vi nå har fått et oppdrag fra Kulturdepartementet som gjør at vi kan jobbe med en ny nasjonal satsing for kulturbedrifter med vekstambisjoner, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge.

  Samarbeid med næringen

  Oppdraget til Innovasjon Norge er en videreføring og en forsterkning av satsingen som ble igangsatt i 2013 under den forrige regjeringen. De siste tre årene er tilsagnene til kulturbedrifter tredoblet, fra 56 til 180 millioner kroner.  Den nye satsingen på  30 millionene kroner dedikert næringen fra Kulturdepartementet gjennom Innovasjon Norge skal hjelpe flere vekstkraftige kulturselskaper med kompetanse- og eksportprogram, bedriftsnettverk, investorforum og enklere tilgang til låne- og investeringskapital. 

  - Vi jobber nå for å identifisere og konkretisere behovene i samarbeid med næringen selv. Kultur er ikke nytt i Innovasjon Norge. Det var en egen sektor fram til 2011. Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår fagkompetanse innen  både det kreative feltet,  så vel som andre fagfelt. Vi setter nå sammen et kompetanseteam som er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet, og vil som før jobbe i tett samarbeid med våre distriktskontor og utekontor. En økt satsing på kreativ næring gir norske gründere nye, store muligheter, og vi vil gjøre vårt beste for å bidra til at de lykkes, forteller Margit Klingen Daams.

  Kontakt:

  Margit Klingen Daams, ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge 
  Mob: 909 37 763