Et forprosjekt nå kan gi stort prosjekt i fremtiden

Fristen for å søke forprosjektmidler øremerket nyskapende bionæringer er 12. oktober. Thinkstock
Fristen for å søke forprosjektmidler øremerket nyskapende bionæringer er 12. oktober.Thinkstock
Har dere en god idé til noe som kan bidra til verdiskaping i virksomheten? Biobaserte bedrifter som ønsker å søke forprosjektmidler øremerket nyskapende bionæringer bør merke seg fristen som er 12. oktober.

- Innovasjon Norge har valgt bioøkonomi som et av de seks mulighetsområdene Norge bør satse på. Forventningen til en felles utlysning med Forskningsrådet innen bioøkonomi er å bidra til et mer sømløst og tilgjengelig virkemiddelapparat for næringslivet. I denne omgang er utlysningen til forprosjekter, som vi håper vil gi grobunn for mer samarbeid og flere større prosjekter i fremtiden, sier Sigridur Thormodsdottir, leder for biobaserte næringer i Innovasjon Norge.

Hensikten med forprosjektmidlene er å støtte prosjekter i en tidlig fase hos små- og mellomstore bedrifter, som vil utvikle kommersielle ideer gjennom forskning, utvikling og innovasjon.

Finansiering fra Innovasjon Norge eller Forskningsrådet
Det kan søkes om mellom 200 000 og 400 000 kroner per forprosjekt. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 prosent av totalkostnadene til prosjektet. Det er satt av til sammen fire millioner kroner til denne utlysningen. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge.

Kontaktperson: 
Ann-Mari Skinne
Tlf: 69 13 91 45
Epost: ann-mari.skinne@innovasjonnorge.no

Utlysning og mer informasjon