Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Generalkonsul fikk Innovasjon Norges hederspris for gründer-innsats

  - Medspillere som Skorpen er gull verdt for oss og vi håper med denne prisen å vise hvor mye vi setter pris på hennes og hennes kollegers innsats, sier Anita Krohn Traaseth. Her sammen med prisvinner generalkonsul Hilde Janne Skorpen og utenriksminister Børge Brende.Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge delte denne uken ut prisen Entrepreneurial Diplomat of the Year 2016 til Hilde Janne Skorpen, generalkonsul i San Fransisco. 

  - Med denne prisen vil vi understreke hvor viktige norske ambassadører og generalkonsuler er for arbeidet med vekst og eksport av norske etablerte selskaper, og ikke minst nye gründere og vekstselskaper i internasjonale markeder, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Hun overrakte prisen til Skorpen på vegne av Innovasjon Norge og Næringsdepartementet, på Utenriksdepartementets stasjonssjefsmøte i Oslo tirsdag. Til stede var også EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker og utenriksminister Børge Brende. Det var første gang prisen deles ut.

  Viktig samarbeid med Norges ambassader

  Innovasjon Norge har en nøkkelrolle i arbeidet med å bistå norske selskaper som ønsker å etablere seg i utlandet. De norske miljøene er ofte samlokalisert internasjonalt og kalles gjerne Team Norway. Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land – og i land uten eget kontor, dras veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader og andre virkemiddelaktører.

  - Vi er svært takknemlige for det arbeidet norske ambassader og generalkonsuler gjør for å bistå norske selskaper i hele verden. Et tett og godt samarbeid mellom myndigheter og virkemiddelapparat bidrar til å øke norske selskaper sjanser til å lykkes internasjonalt. Deres innsats er uvurderlig både med tilgang til nettverk og ikke minst dyp innsikt og kunnskap om den politiske og økonomiske situasjonen i landet de er i. Medspillere som Skorpen er gull verdt for oss og vi håper med denne prisen å vise hvor mye vi setter pris på hennes og hennes kollegers innsats, sier Krohn Traaseth.

  «Utmerket døråpner og vert for norske selskaper»

  Juryens begrunnelse lyder som følger:
  Som generalkonsul i San Fransisco er Hilde Janne Skorpen en fremragende og sentral aktør i det norske oppstartsmiljøet, og et eksempel å følge. Hun representerer norsk entreprenørskapskultur, og er en utmerket døråpner og vert for norske selskaper. Hilde Janne Skorpen er en uvurderlig samarbeidspartner som støtter oppunder og er involvert i Innovasjon Norges programmer og initiativ. Hilde Janne Skorpen har egenskapene til en entreprenør; hun tenker nytt, tør å utfordre og ta risiko. Hun er fremoverlent og ser muligheter heller enn problemer. Hun lytter og ber om innspill, og er ikke redd for å endre retning basert på validering.