Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fokus på bærekraft gir endringer i eSøknad

  Innovasjon Norge har det siste året satt fokus på bærekraft som konkurransefortrinn for å styrke norsk næringsliv. Bærekraft er også en viktig del av vår nye strategi. Nå vil også kundene våre merke dette ved at alle søkere heretter må gjøre rede for miljøeffekten og samfunnseffekten av prosjektet i søknaden, i tillegg til økonomiske opplysninger.  

  De sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringene verden står overfor representerer problemer som krever løsninger. Men de kan også sees på som markedsmuligheter som kan føre til økonomisk verdiskaping og sysselsetting. 2015 var et banebrytende år, verdens land ble enige om to ting; En global klimaavtale og 17 ambisiøse mål for alt fra utdanning og likestilling til fattigdomsbeskjempelse og fornybar energi. I flere tiår har klima og bærekraftig utvikling vært festord velegnet for konferanser. De siste årene erdet imidlertid skjedd store forandringer i næringslivet i store deler av verden. Fornybare energi, el-biler og klimavennlig produksjon representere nå vekstnæringer - i 2015 ble det investert mer i fornybar enn fossil energi - for fjerde år på rad! 

  Bedriftene og land som bygger sin business på bærekraftige løsninger vil være med på å skape nye markeder og ny vekst. Dette er utgangspunktet for Innovasjon Norges satsing på bærekraft.

  Setter krav til bærekraft

  Vi ønsker å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig framover og mener at en måte å gjøre det på er å sette større krav til bærekraft hos våre kunder.

  For tiden jobber vi også med ulike digitaliseringsprosjekter, som gjør at vi får gode digitale løsninger for vurdering av bærekraft i alle våre tjenester. Den første endringen som kommer til syne for kundene er integrering av bærekraft i behandling av finansieringssøknader.

  Du som søker vil møte bærekraftvurderingen på tre områder:

   

  /PageFiles/3267840/finanseringbaerekraft1.jpg

  I søknaden: Det er innført et eget felt om bærekraft i esøknaden. Alle søkere må her beskrive hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom god forretningsskikk, og beskrive eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffektersom følger av prosjektet.

  I vurdering av prosjektet hos Innovasjon Norge: I dialog med deg så vurderer kunderådgiver om bedriften din oppfyller våre krav til god forretningsskikk samt bærekraften i prosjektet. Positiv effekt på samfunn og miljø er ikke en forutsetning for å få finansiering, men høy score på bærekraft kan gi grunnlag for å prioritere prosjektet.

  I avtaler: Krav til god forretningsskikk (etikk og samfunnsansvar) inngår i alle standardavtaler. I tillegg kan andre krav knyttet til bærekraft inngå som særvilkår.

  Våre finansieringstjenester