Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Globaliserer norsk forskning og innovasjon

  Forskningsrådet og Innovasjon Norge går sammen om å trappe opp innsatsen for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

  Norge har teknologi- og forskningsutsendinger i flere land, og disse er døråpnere for norske forskere og bedrifter.

  To forskningsutsendinger i nyopprettede stillinger i Brasil og Sør-Afrika er nå plass.

  - Sammen med forskningsutsendingene ved ambassadene i Washington DC, Beijing og Moskva, betyr det at Norge er representert i alle de viktigste samarbeidslandene for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

  Globalisering var også et sentralt tema i Innovasjonstalen til Arvid Hallén og Anita Krohn Traaseth 31. mai.

  Spiller sammen
  - Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge arbeider for å styrke det kunnskapsintensive næringslivets muligheter i utlandet, men vi har forskjellige kjerneområder, sier Hallén.

  Mens Forskningsrådet er mer rettet mot forskning og utvikling på et tidlig stadium, jobber  Innovasjon Norge mer med utvikling og kommersialisering av løsninger og teknologi som har kommet litt lengre. Svært mange av Norges aller mest innovative bedrifter har fått støtte både av Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

  - Målet er å legge til rette for utvikling av det næringslivet vi som nasjon skal ha i fremtiden. Da må vi både tenke samarbeid og tenke utenfor landegrensene. I dette fremtidsperspektivet har teknologi- og forskningsutsendingene en viktig rolle. Mulighetene for å lykkes blir bedre  når vi samarbeider, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. 

  Team Norway
  Under overskriften Team Norway samarbeider utsendingene nært med ambassadene, SIU og andre for å fremme Norges posisjon som kunnskapsnasjon.

  Utover året er det en rekke store begivenheter på agendaen for å styrke det bilaterale forsknings- og innovasjonssamarbeidet mellom Norge og samarbeidsland.

  Japan og Norge sammen om polarforskning
  I Japan er Svein Grandum, teknologi- og forskningsutsending, travelt opptatt med  Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week, som går av stabelen i denne uken. Polarforskning er årets tema.

  - Japan og Norge er to polarforskningsnasjoner som har stort utbytte å samarbeide, sier Grandum. Japan-Norway Science Week arrangeres i år for fjerde gang.

  Grandum sier at Japan satser stadig mer på internasjonalt forskningssamarbeid. Både utdannings- og forskningssystemet i Japan preges av lav internasjonaliseringsgrad, og japanske myndigheter jobber for å styrke landets internasjonale forskningssamarbeid.

  South-Africa Science Week for første gang
  - Vi vil åpne dører for norske forskningsmiljøer i Sør-Afrika. Det er ikke så godt kjent i Norge at Sør-Afrika har sterke forskningsmiljøer, sier Karl Klingsheim. Han er på plass som Norges første teknologi- og forskningsutsending i Sør-Afrika

  Klingsheim sier at målet er å finne områder hvor man har gjensidig nytte av hverandre. 

  - To åpenbare felt er marin sektor og energisektoren.  Det marine er også temaet når vi i månedsskiftet november/desember arrangerer Norway-South Africa Science Week for første gang. Her ønsker vi å mobilisere politikere, næringsliv og forskere fra begge land, forklarer Klingsheim.