Gode resultater for ny gründerordning

Rannveig Fadum, ansvarlig for finansieringstjenestene til gründere i Innovasjon Norge, næringsminister Monica Mæland (H) og Terje Breivik (V) på besøk hos  StartUp Lab i mars ved utlysningen av pre-såkorn 2016. NFD
Rannveig Fadum, ansvarlig for finansieringstjenestene til gründere i Innovasjon Norge, næringsminister Monica Mæland (H) og Terje Breivik (V) på besøk hos  StartUp Lab i mars ved utlysningen av pre-såkorn 2016.NFD
Det er stor rift om den nye pre-såkornordningen. Resultater fra en pilot viser at den statlige støtten så langt har utløst 40 millioner kroner i privat kapital.

En ny ordning skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer. Ordningen, som går under navnet pre-såkorn, ble lansert som en pilot før jul i fjor. 40 millioner kroner ble gitt som rentefrie lån fra Innovasjon Norge til Bergen Teknologioverføring (BTO), StartupLab, Kjeller Innovasjon, Inven2, NTNU Accel, Validé, Norinnova Technology Transfer og SINTEF TTO.

- Oppløftende resultat
Så langt viser resultatene fra piloten at i alt 20 selskaper har fått penger gjennom ordningen.

- Resultatet fra piloten er oppløftende. Det viser at ordningen kan gjøre en forskjell for gründere i en krevende oppstartsfase. Det er også bra å se at de private investorene har kommet på banen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Gjennom piloten er det er blitt investert 26 millioner kroner. I tillegg har private gått inn med 39,5 millioner kroner i såkalt matching-kapital. Det vil si at det gjennom ordningen så langt er investert til sammen 63,5 millioner kroner til gründere.

Pre-såkornordningen er del av regjerings gründerplan som ble lansert i fjor, hvor ett av satsingsområdene er å bedre tilgangen på kapital til gründere.

Overveldende interesse for nye pre-såkornmidler

Søknadsfristen for pre-såkornkapital 2016 er nå gått ut. Hele 45 søkere har meldt sin interesse for de 100 millioner kronene som Innovasjon Norge gir i rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og forretningsenglenettverk. Pengene skal investeres i oppstartbedrifter og matches med et minst like stort beløp, fortrinnsvis fra forretningsengler. Forretningsengler er privatpersoner som investerer egne penger og kunnskap i nystartede selskaper.

- En så overveldende respons på en helt ny ordning viser hvor relevant ordningen er. Søkerne har matchingkapitalen klar, så her ligger det egentlig 200 millioner klar til investeringer i oppstartsbedrifter. Når ordningen blir mer kjent, forventer vi enda større søkermasse, sier Rannveig Fadum, ansvarlig for finansieringstjenestene til gründere i Innovasjon Norge.

Totalt er det søkt om 400 millioner kroner, fordelt på 45 søknader, så konkurransen blir tøff.

Les mer om pre-såkorn