Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Helsenæringen større og viktigere

  Erik W. Jakobsen fra Menon presenterer de viktigste funnene i næringen. - En nesten skamløst ambisiøs næring, sier Jakobsen.Innovasjon Norge
  Hver tredje bedrift i helseindustrien har ambisjoner om å bli verdensledende. Helse dominerer forskning og utvikling i Norge. Det kommer frem i en ny rapport om helsenæringen i Norge.

  Norsk helseindustri er svært internasjonalt orientert og sterkt preget av forskning og utvikling. Nå foreligger for første gang en utredning over næringen i hele sin bredde. Rapporten dokumenterer at helsenæringen har store vekstmuligheter. Bare i fjor vokste næringen med 11 prosent.

  Rapporten er utarbeidet av Menon Economics og ble overrakt politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet fredag. Initiativet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, NHO, Norges Forskningsråd, Abelia, Inven2, Oslo Medtech, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, NORIN og Nansen Neuroscience Network.

  Helse er et mulighetsområde                                       

  - Helse er et av de seks mulighetsområdene Innovasjon Norge mener vi bør satse spesielt på for å skape nye næringer i Norge, sier Mona skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger. –Støtten til forskning på dette området er imponerende, og nå trenger vi å styrke arbeidet med å skape lønnsomme bedrifter basert på resultatene av forskningen. Ingen blir friske av forskning alene. Vi trenger nye produkter og løsninger som kan tas i bruk av pasienter, sykehus og kommuner. Vi er klare for å støtte dem som ønsker å satse, og vi ser tydelig at det trengs mer penger for å kunne gå inn i bedriftene i en tidlig fase og lykkes internasjonalt.

  - Næringslivet må bli en vesentlig del av løsningen selv om mesteparten av helsevesenet er offentlig, sa direktør for vekstbedrifter og klynger, Mona Skaret i diskusjonen om funnene i rapporten. 

  - Næringslivet må bli en vesentlig del av løsningen selv om mesteparten av helsevesenet er offentlig, sa direktør for vekstbedrifter og klynger, Mona Skaret i diskusjonen om funnene i rapporten. 

  Foto: LMI

  Hovedfunn fra rapporten:

  • Helseindustrien, med produksjon og utvikling, er svært internasjonal. Den eksporterte for 20 milliarder i 2015. 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner – og én av tre vil bli verdensledende innenfor eget marked. Selv bittesmå oppstartsbedrifter har eksportinntekter.
  • Næringen preges av høy innsats på forskning og utvikling – over 2,5 milliarder kroner i 2015. Helse dominerer dermed FoU-aktivitetene i Norge.
  • Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling.
  • I tillegg til verdiskaping gir helsenæringen opplagte samfunnsøkonomiske gevinster.

  Avhengig av samarbeid mellom næringslivet og det offentlige

  - Norge har gode forutsetninger for å skape en lønnsom helseindustri; vi har et ledende helsevesen, gode forskningsmiljøer, etablerte helsebedrifter med stor eksport og gründere med internasjonale ambisjoner. Men vi er helt avhengig av at kommuner og sykehus jobber sammen med næringslivet for å fornye eldreomsorgen og skape fremtidens helsevesen. Næringslivet er en del av løsningen. Vi må bli like stolte av å skape verdensledende helsebedrifter som vi er av gjennombrudd i kreftforskningen

  Hele rapporten kan du lese her