Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Hvorfor Merkevaren Norge?

  I en situasjon der Norge skal gå fra særstilling til omstilling, er bevissthet og videreutvikling av et lands merkevare et viktig verktøy i følge OECD. Merkevaren Norge skal sikre at vi tiltrekker oss kapital, kunnskap, talenter og turister til Norge.

  Norge har et svært stabilt og godt omdømme på mange områder, men omdømmeundersøkelsen fra høsten 2014 (NBI), bekrefter det Innovasjon Norges egne undersøkelser har vist gjentatte ganger. Norge har et godt omdømme og stor internasjonal troverdighet innenfor områder som gjelder vårt styresett,  sosialismen og likhetsprinsippet som råder i Norge. Norge er også en nasjon som skårer høyt innenfor bærekraft og miljø. Norge er også kjent for å produsere produkter av høy kvalitet, og nordmenn blir regnet til å stole på.  Vi er imidlertid ikke like gode på å markedsføre våre løsninger og blir oppfattet som lite ydmyke overfor andre kulturer og behov. En annen svakhet er mangelen på kjennskap i utlandet til norsk kontemporær kultur, kulturarv, byer og historiske bygninger.

  Et Norsk DNA

  Innovasjon Norge har definert fem viktige områder for det videre arbeidet med å utvikle Merkevaren Norge:

   1 En offensiv eksportstrategi for norske varer og tjenester

   2 Økt norsk attraktivitet for utenlandske talent, investorer, kompetanse og turister

   3 Organisering og samhandling

   4 En relevant verktøykasse hjemme og ute

   5 En budskapsplattform med visuelt rammeverk

  Merkevareposisjonen til Norge skal baseres på autentiske, norske verdier og på de forutsetningene Norge har for å levere attraktive løsninger på prioriterte globale behov innenfor ulike næringer.  Merkevaren Norge skal jobbe for å utvikle et særnorsk «DNA» som gjennom felles satsing skal gi norsk næringsliv drahjelp til økt verdiskaping.

  Hvorfor Merkevaren Norge?

  I stortingsmelding 22 om Innovasjon Norge og i oppdragsbrev fra NFD står det blant annet:

  Programmer for profilering og omdømmebygging skal bidra til å gjøre norsk næringsliv og teknologi bedre kjent i utlandet og bidra til at utenlandsk næringsliv investerer og etablerer ny virksomhet i Norge.

  Merkevaren Norge er en av Innovasjon Norges store satsinger frem til 2020. Målet er å samle næringsliv og myndigheter i en felles og langsiktig satsing i utlandet som gir grunnlag for økt eksport og verdiskaping på tvers av næringer.