Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge på Arendalsuka: Hvordan får vi ny særstilling?

  Innovasjon Norge
  – Arendalsuka er en perfekt arena for å samle beslutningstagere og se nærmere på hvordan vi får til fremvekst av nye næringer, omstilling av etablerte og hvordan skape nye arbeidsplasser i Norge, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

  Innovasjon Norge satser tungt på Arendalsuka i år. – Vi vil benytte oss av denne glimrende møteplassen til å oppdatere vår kunnskap og å møte samarbeidspartnere, beslutningstakere og folk fra bedrifter som er viktige for oss framover, sier hun. Traaseth gleder seg til noen intense dager med utveksling av synspunkter og erfaringer.

  Arendalsuka er en viktig møteplass for alle som har interesse for politikk og utvikling av landet vårt og for ledere fra alle deler av samfunnet. Innovasjon Norge har en rekke egne arrangementer og aktiviteter i Innovasjon Norges telt på Langbryggen hele uka. Du finner dem i det offisielle programmet for Arendalsuka. I teltet kan du også møte folk fra vårt kontor i Agder, dessuten kommer medlemmer av Innovasjon Norges ledelse til å være der nesten hele tiden. Arendalsuka starter 15. august og varer ut 20. august.

  Fra særstilling til omstilling til ny særstilling

  Innovasjon Norge fortsetter diskusjonen om hvordan norsk næringsliv kan ta nye posisjoner og skape nye næringer basert på de fortrinnene vi har. De seks mulighetsområdene vi presenterte gjennom Innovasjonstalen og rådene vi har gitt myndighetene for å skape ny særstilling vil være sentrale tema. Vi samler folk med sterk innflytelse fra departementer og bedrifter, akademia og virkemiddelapparat. Er du i Arendal på den tiden? Dette er din mulighet til å fortelle dem som tar beslutninger for næringslivet hva du mener.

  Omfattende program

  Innovasjon Norges arrangementer er tirsdag, onsdag og torsdag i Arendalsuka. Noen av dem finner sted på Hotel Tyholmen, andre i teltet. Her er noen av de viktigste arrangementene:

   

  Tirsdag 16. august

    
  Tid:

  Navn på arrangementet:

   Sted:
  11:30 - 13:30

  Åpning med Agderkontoret: Fra idé til marked – bærekraft spesial
  Følg arrangementet på Facebook

  Teltet
  14:30 - 16:00

  Nye partnerskap for helseinnovasjon
  Følg arrangementet på Facebook

  Teltet
     

  Onsdag 17. august

  08:45 - 10:30

  Bærekraftige forretningsmodeller:
  Hva - hvorfor - hvordan?
  Følg arrangementet på Facebook - Se live streaming

  Tyholmen hotell
  12:00 - 13:30  Agderkontoret: Hvordan skape bærekraftige bedrifter?
  Følg arrangementet på Facebook
  Teltet
  14:00 - 16:00 

  Hvordan får vi ny særstilling? -Helse og velferd som en ny vekstnæring  
  Følg arrangementet på Facebook

  Tyholmen hotell
  16:30 - 18:00  Klyngene – NCE 10 år 
  Følg arrangementet på Facebook - Se live streaming
   
  18:30 - 20:00

  Agderkontoret: Inviterer alle som har fått etablerertilskudd
  fase 1
  og 2 siste tre år til minglekveld. 
  Følg arrangementet på Facebook

  Teltet
     

  Torsdag 18. august

  09:00 - 11:00

  Lær innovasjon av de beste - Møt toppledere som har utviklet beste praksis og «neste praksis»
  Følg arrangementet på Facebook - Se live streaming

  Tyholmen hotell
  11:00 - 12:30 Norge trenger verdensmarkedet – er det opplagt og kjent hva Norge kan tilby verden? Seminar 1 
  Følg arrangementet på Facebook
  Teltet
  13:00 - 14:30 Norge trenger verdensmarkedet – er det opplagt og kjent hva Norge kan tilby verden? Seminar 2
  Følg arrangementet på Facebook - Se live streaming
  Teltet
  15:00 - 15:30

  Gründerpitch med vekt på bærekraft
  Følg arrangementet på Facebook

  Teltet