• EN
  • Logg inn
  • Innovasjon Norge setter ned renten

    Innovasjon Norge setter ned renten med 0,25 prosentpoeng.

    Innovasjon Norge har i dag besluttet å sette ned renten for lån med flytende rente med 0,25 prosentpoeng. Renteendringen gjøres med virkning fra i dag for nye lån og fra 1. juni for løpende lån.

    Renteendringen gjøres som følge av den generelt fallende renteutviklingen i forkant av og i forlengelsen av Norges Banks beslutning 17. mars om å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.