Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norges ti råd for å ta Norge til ny særstilling

  Innovasjonstalen 2016 holdes av Espen Susegg, Siva, Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge og Arvid Hallén, Norges forskningsråd.
  - Vi har store ambisjoner på vegne av Norge og norsk industri- og næringsliv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. – Etter omfattende mobiliseringsarbeid og bred innspillsdialog med næringslivet, organisasjoner og offentlige aktører, både i Norge og internasjonalt, har vi utpekt seks områder der Norge har enorme muligheter. På bakgrunn av disse kommer vi med ti råd til politikerne om hvordan vi kan få dette til.

  Krohn Traaseth holdt i dag sin årlige Innovasjonstale sammen med direktørene for Forskningsrådet og Siva, Arvid Hallén og Espen Susegg. Der oppsummerte hun hvilke områder Innovasjon Norge mener vi har spesielle fortrinn på og bør bygge framtidige næringer ut i fra.

  - De seks mulighetsområdene som utpeker seg er: havrommet, ren energi, bioøkonomi , helse og velferd, smarte samfunn, samt kreativ næring og reiseliv. Disse seks mulighetsområdene går på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, der norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter, sier Krohn Traaseth. – Og dette er viktig, dette utfordrer våre tradisjonelle næringsinndelinger, det handler om globale mulighetsområder som representerer et enormt vekstpotensial, det er de vi skal samles om. Dette er internasjonale bestillinger vi må posisjonere Norge som leverandør av løsninger for.

  En tydeligere nasjonal retning
  Samtidig gir Innovasjon Norge politikerne i regjering og storting ti klare råd for hvordan det offentlige, i samarbeid med næringslivet, kan legge til rette for å utvikle nye, langsiktige næringer i Norge.

  - Dette er et langsiktig arbeid, men Norge må sette en tydeligere retning og satse der vi har gode forutsetninger til å svare på internasjonal etterspørsel og bestillinger. Vi anbefaler at de seks mulighetsområdene gir en overordnet retning for innhold i ny norsk særstilling, sier Krohn Traaseth.

  Innovasjon Norge mener bærekraftige løsninger som gir økonomisk vekst, tar miljøhensyn og sosiale hensyn må bli et viktigere element i utformingen av statlige og kommunale krav og reguleringer. I tillegg ber Innovasjon Norge staten om å investere minst på samme nivå som nabolandene våre de neste fem årene, i ekstra tiltak for å øke eksporten. Det må til for å erstatte tapte eksportinntekter og skape nye arbeidsplasser.

  Et samlet virkemiddelapparat
  - Dette er første gang Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva står sammen om et slikt arrangement, sier Anita Krohn Traaseth. - Det er viktig, fordi næringsutvikling forutsetter at vi samlet bedre og tydeligere kan støtte opp om bedriftene i alle faser, gjennom forskning, utvikling og kommersialisering. Det gjør vi!

  Et av rådene fra Innovasjon Norge er også at det bør prioriteres å øke fokus på å kommersialisere forskningsresultater de neste årene, for slik å bygge opp nye bedrifter, industrialisere nye næringer og skape arbeidsplasser i Norge. Det gjelder særlig innenfor helse. På andre områder foreslås det å satse enda mer på forskning, som senere kan gi grobunn for lønnsomme bedrifter, som for eksempel kreative næringer og smarte samfunn. Digitalisering og teknologi, klynger som omstillingsmotor og en mer samordnet innovasjonspolitikk er noen av de viktigste fundamentene for å realisere mulighetsområdene.

  Anita Krohn Traaseth overleverte i forbindelse med Innovasjonstalen en ny statusrapport fra Innovasjon Norges mobiliseringsarbeid «Drømmeløftet» i 2015 til næringsminister Monica Mæland. Rapporten er tilgjengelig på Innovasjon Norges nettsider.

  Innspill til en ny retning for Norge
  Les de ti rådene og statusrapporten fra Drømmeløftet

  Kontaktperson: Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge, tlf. 908 20 918, kjber@innovasjonnorge.no