Hopp til innhold
  • EN
  • Logg inn
  • Internasjonale vekstmuligheter for norsk vannrenseteknologi

    Clarity har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Vannet renses ved at vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Vegar Sommerstad Haugland
    Klart vann er noe vi nordmenn tar for gitt, men internasjonalt er etterspørselen etter vannrensing i sterk vekst. Både lokalsamfunn og bedrifter har stort behov for klart vann. Trøndelagsbedriften Clarity WTS er nå på full fart ut i verdensmarkedet med en patentert renseteknologi hvor organisk avfall kan skilles ut av ferskvann og saltvann på en miljøvennlig måte.