• EN
 • Logg inn
 • Internasjonalisering skaper innovasjon

   Thinkstock
  Thinkstock
  – Det er en myte at eksport kun er et resultat av forskning og et tradisjonelt kommersialiseringsløp. Faktisk er internasjonalisering i seg selv en viktig driver for innovasjon og produktivitet. Å være aktive i markedet og tenke internasjonalt fra dag én øker sjansen for å lykkes betraktelig, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstkraftige bedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

  Tirsdag 12. april kåres Norges beste eksportbedrift, og av mer enn 80 påmeldte bedrifter står ti igjen i finaleheatet. «Eksportprisen for 2016» deles ut av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), GIEK Kredittforsikring og Eksportkreditt Norge.

  Alle nominerte har relasjon til Innovasjon Norge

  Vinneren blir den bedriften som scorer best på verdiskaping i Norge, suksess over tid og tilfredsstillende rutiner i forhold til samfunnsansvar. Juryen vil også vektlegge eksportandel, lønnsomhet over tid, innovasjon av produkt og/eller marked og verdiskaping i Norge.

  Alle de ti nominerte har vært eller er kunder av Innovasjon Norge.

  Mona Skaret, Innovasjon Norge.

  Mona Skaret, Innovasjon Norge.

  Foto: Agnete Brun

  - Disse bedriftene har alle tatt steget ut i verden med konkurransedyktige produkter og tjenester og har gjort suksess. Norsk teknologi står overhodet ikke tilbake for internasjonale konkurrenter, og med målrettet innsats og relevant kompetanse kan vi fortsette å skape eksportbedrifter også ut av de som ikke nødvendigvis har gått løypen med forskning, utvikling og kommersialiseringsprosess, sier Mona Skaret.

  Etterspørselen til Innovasjon Norge er stor fra etablert næringsliv som ønsker å utforske nye forretningsområder og markeder globalt. Stadig flere ønsker eksportrådgivning og grunnene kan være mange. Økt aktivitet i mange eksportnæringer på grunn av lav kronekurs og som følge av nedgangen i oljenæringen, er en av dem. I en omstillingstid vil mange også være på jakt etter nye forretningsområder og markeder.

  Fortsatt er det slik at halvparten av bedriftene Innovasjon Norge er i kontakt med retter seg mot det europeiske markedet, mens rundt 30 prosent ønsker seg til Asia. Særlig er det et ønske om å forbedre sin internasjonale gjennomføringsevne som er grunn til at eksportbedriftene tar kontakt.

  - Vi er et lite land, og de største vekstmulighetene ligger i internasjonale markeder. Norge trenger flere vekstbedrifter som er nært koblet til omstillingen vi står midt i. Å skape eksportarbeidsplasser på tvers av næringer må være høyt prioritert, sier Mona Skaret.

  Riktig tankesett og ambisjoner

  For å lykkes må man tenkte internasjonalt fra dag én, og ha riktig tankesett og ambisjoner, mener Skaret som utdyper med at det i Norge er et høyt lønnsnivå og at vi derfor må bli best i verden skal vi lykkes. Nest-best-mentalitet holder ikke og ambisjonene må være høye.

  - Markedsorientering er en kritisk suksessfaktor for internasjonal vekst. Spørsmålene man bør stille seg er: Finnes det et problem der ute som det er verdt å løse? Er det noen som er villige til å betale for denne løsningen? Ved å være i det internasjonale markedet fra dag én og ved å få god kjennskap til dette, vil man kunne skape innovative løsninger med internasjonalt markedspotensial, sier hun.

  Å gjøre research i Norge er med andre ord ofte ikke nok. Med få unntak er det i de fleste bransjer mer krevende kunder ute i verden enn her hjemme. Uten en dialog med de internasjonale kundene får man ikke fanget opp kundenes faktisk behov. Krevende kunder kan derfor være avgjørende for å få fatt i et problem som er verdt å løse.

  - Det er også vår oppfatning at samspillet med krevende kunder i internasjonale markeder så absolutt er en viktig driver for innovasjon. Vi er avhengig av å ha kontakt med de beste miljøene internasjonalt, sier Per Olav Løkseth, VP Sales & Marketing i Brunvoll AS, som er en av de nominerte bedriftene til Eksportprisen 2016.

  Gründertankegang viktig også for etablerte bedrifter

  Innovasjon Norge opplever at mange bedrifter i tillegg til praktisk assistanse også trenger påfyll av kompetanse. Dette for å skape en kultur hvor ambisjoner og risikohåndtering tilrettelegger for større vekst. 

  - Entreprenørskaptankegang og ‘lean startup’-metodikk er like viktig for etablerte småbedrifter. Denne tankegangen åpner opp for at flere norske bedrifter kan ta steget ut i nye markeder med en helt annen risikoprofil og med et lavere finansieringsbehov enn tidligere. Detaljert planlegging hjemme er både tidkrevende og risikofylt. Det handler om å komme tidlig i dialog med kundene og hyppig eksperimentering. Det gjøres best ute i de internasjonale markedene man ønsker å lykkes i, avslutter Mona Skaret.