Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Millioner til innovasjon i bioøkonomien

  Prosjektene som er tatt inn i BIONÆR-programmet representerer en god bredde av bærekraftige løsninger innen bioøkonomien. Utnyttelse av potetskall er en av dem.Thinkstock
  Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyste i høst ut fire millioner kroner til innovative forprosjekter innen bioøkonomi. Ni bedrifter har fått positivt svar på til sammen elleve prosjekter.

  Virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og Forskningsrådet har i løpet av det siste året tatt tak i utfordringene mange bedrifter har med at mange søknader sendes på kryss og tvers til både den ene og den andre. Nå er flere søknadsprosesser blitt enklere og mer sømløse. Blant annet ble det gjort en felles utlysning om forprosjektmidler fra programmet Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) nå i høst.

  - Å gå inn kun én dør med søknaden og få ett svar er positivt, særlig senker dette terskelen for små- og mellomstore bedrifter. Denne nye formen for sømløs arbeidsform er et svar på bedriftenes eget ønske om et samordnet tilbud fra virkemiddelapparatet og det er flott å se at det blir så godt mottatt. Prosjektene som er tatt inn i BIONÆR-programmet representerer en god bredde av bærekraftige løsninger innen bioøkonomien og vil gi god verdiskaping framover, tror Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

  Fikk med nye aktører

  Utlysningen av forprosjektmidler fra BIONÆR stilte færre formelle krav enn ordinære innovasjonsprosjekter. Poenget var å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å gå i gang med å utvikle nye ideer og løsninger.

  - Å få flere nye bedrifter innen bioøkonomi på banen i det grønne skiftet er viktig. Nå ser vi fram til å jobbe med de fem prosjektene som får midler fra Innovasjon Norge, sier Solberg.

  Disse får midler

  16 bedrifter søkte totalt. De ni bedriftene som har fått tilsagn er innvilget 400.000 kroner til hvert av sine prosjekter. Prosjektene ble vurdert etter deres relevans, potensiale for verdiskaping og gjennomføringsevne.

  Følgende fem prosjekt får midler fra Innovasjon Norge:

  Novel biodegradable thermoplastic composition from potato peel waste NORNER AS
  Utvikling av kompakt hydrolyseanlegg for uttesting til bionæringen N OG U AS
  Bærekraftig produksjon av animalsk protein basert på bruk av kategori 2-fisk som insektsfôr Norinsect AS

  Development of an extraction method for phenolic compounds from
  plant-based waste products

  IDIA AS
  Algeproto Nouveau AS
     

  Følgende seks prosjekter får midler fra Forskningsrådet:

  Kartlegging av potensial for utnyttelse og verdiskaping basert på
  restråstoff fra krabbeforedling
  Nutrimar AS
  Innstikkmåler for biomarkører Techni AS
  Ny teknologi for produksjon av høykvalitets lakseolje Nutrimar AS
  InvertaPro Assessing the economic viability of insect-based animal
  feed production in the Nordics (Norway)
  Invertapro AS
  Utvikling av id og lokaliseringsmerke Techni AS
  Marine alger for bedre hjertehelse: Framstilling av et nytt og
  vitenskapelig forankret kosttilskudd fra marine biokomponenter
  Marvita AS


  For mer informasjon, kontakt:
  Ann-Mari Skinne, tlf. 901 29 528, Ann-Mari.Skinne@innovasjonnorge.no
  Pressekontakt: Marianne Mork, tlf 414 49 747, mamor@innovasjonorge.no