• EN
 • Logg inn
 • Nå tar vi i mot søknader til PILOT-E

   Thinkstockphotos
  Thinkstockphotos
  På forsommeren ble det klart at en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip. Nå er utlysningen klar og søknader tas i mot fortløpende.

  Første utlysning retter seg mot løsninger for utslippsfri maritim transport. Det er i denne omgang avsatt 70 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, supplert med en fleksibel ramme fra Enova.

  Les mer: 70 millioner kroner til klimavennlige skip

  Utlysningstekst:

  I et totalkonsept for nullutslipp spiller mange faktorer inn; fra skrogdesign og valg av materialer, til fremdriftssystem (drivlinjer) og operasjonsmodus. Denne utlysningen fokuserer på teknologier og løsninger som omhandler energiomsetningen. Det vil si teknologier involvert i å få energien om bord i fartøyet og frem til skipets hovedtavle der den kan hentes ut av ulike konsumenter.

  Ved nullutslipp reduseres det miljømessige aspektet ved energiøkonomisering noe, men ut fra behovet for rekkevidde, samt fra et forsyningsmessig og bedriftsøkonomisk ståsted, er dette fremdeles svært viktig. Derfor forventes det at omsøkte prosjekter inneholder elementer ut over selve energiomsetningen, som er essensielle for å realisere en operasjonell løsning med minst mulig energiforbruk.

  Prosjekter som dekker hele, eller store deler av løsningen, og hvor effekten enkelt kan skaleres og tilpasses ulike driftsmodus, vil prioriteres. Men det vil også være mulig å søke om støtte til utvikling av deler av systemet (f.eks. batteripakke), eller løsninger som er skreddersydd en fartøystype, eller en spesifikk operasjon (f.eks. en gitt fergestrekning, gruppe av fergestrekninger).

  Prosjekter som kun omhandler nytt skrogdesign, thrustere, propeller og dermed ikke har med energiomsetning eller -lagring faller utenfor.

  Dersom aktørene når målet som defineres for PILOT-E-prosjektet, vil de kunne forvente å ha produkter/løsninger som møter kravene til fylkeskommunale, statlige eller private kjøpere av transporttjenester, eller være underleverandører til disse.

  Det forventes stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy i de nærmeste årene. Rundt 70 ferjesamband med 100 ferjer lyses ut og settes i drift i løpet av de nærmeste årene. Mange av disse anbudene vil komme til å stille krav til reduserte klimagassutslipp. Samtidig er det en økende interesse for lav- og nullutslippsløsninger i alle segmenter. Det innebærer at det er et stort og voksende marked for de løsningene som blir støttet gjennom PILOT-E.

  Finansering og støttegrad vil tilpasses det enkelte prosjekt og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte virkemidlene som tas i bruk er notifisert. Støttegraden vil derfor kunne endre seg gjennom utviklingsløpet.

  Mer om PILOT-E