Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Næringsklyngene er klare for større oppgaver

  Mener de norske næringsklyngene må få større oppgaver i omstillingen av norsk næringsliv: Fra venstre: Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge, Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI og Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge
  - Klyngene er en av våre viktigste motorer i den pågående omstillingen av norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. 

  Næringsminister Monica Mæland fikk under Arendalsuka onsdag presentert fire områder der de norske næringsklyngene kan bidra til å akselerere omstillingen og skape flere vekstkraftige bedrifter. Klyngene ønsker å bidra til mer dristig innovasjon på tvers av etablerte sektorer og klynger, bedre spredning av kompetanse, økt satsing på eksport og styrket satsing på gründerskap innenfor klyngene.

  Nærmere 2000 norske bedrifter og over 350 kompetansemiljø fordelt på 39 klynger over hele landet deltar i dag i ulike former for formelt klyngesamarbeid.

  Viktigere rolle i omstillingen

  - Næringsklyngene bidrar i betydelig grad til å vitalisere de bedriftene som deltar. Vi vet at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. Nå må klyngene få rom til å spille en enda viktigere rolle i omstillingen av norsk næringsliv fremover, sier Krohn Traaseth.

  Får støtte

  Forslagene fra klyngene høster støtte fra professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI, som har vært en av pådriverne for den norske klyngetenkingen.  

  - Flere av de største norske klyngene er klare for nye oppgaver. I den norske omstillingen er det viktig at klyngene tenker større og mer internasjonalt enn det mange gjør i dag. Samtidig er det også nødvendig at klyngene bidrar til at bedriftene vokser og dermed skaper nye arbeidsplasser, sier Torger Reve.

  Skaper resultater

  I år er det 14 år siden Innovasjon Norge sammen med Norges Forskningsråd og Siva lanserte det norske klyngeprogrammet, som i dag går under navnet Norwegian Innovation Clusters. I klyngene jobber globalt ledende bedrifter sammen med små underleverandører, forskningsmiljøer og gründere.

  Siden etableringen har klyngene gjennomført tett innpå tusen innovasjons-, forsknings- og internasjonaliseringsprosjekter. I følge beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir dette klyngesamarbeidet gode resultater også for den enkelte bedrift.   

  - Gjennom dette programmet har våre beste næringsmiljøer både økt konkurransekraften for egne bedrifter og blitt knallgode på samarbeid , sier Mona Skaret, som er direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.
  - Nå må også klyngeprogrammene revitaliseres for å gjøre en forskjell de neste ti årene, avslutter Skaret.

  For mer informasjon, kontakt: 

  Kristin Welle-Strand
  Kommunikasjonsdirektør Innovasjon Norge,
  Mob 93 45 83 03
  E-post: krwel@innovasjonnorge.no

  Fakta om det norske klyngeprogrammet:

  • Norwegian Innovation Clusters skal legge til rette for, utløse og forsterke regionale næringsklynger som kan være en drivkraft for endring og økt verdiskaping
  • Klyngeprogrammet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører som jobber sammen om innovasjon, kompetanseheving og internasjonalisering
  • I dag deltar 39 klynger i hele landet i programmet fordelt på tre programnivå:
   • Arena: nyetablerte og umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling
   • Norwegian Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial
   • GlobalCentres of Expertise: modne klyngeinitiativ med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder
  • Klyngeprogrammet tilbyr finansiell støtte og faglig sparring til deltakerne. Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
  • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2016 satt av i alt 157 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters.

  Se også www.innovationclusters.no