Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for hele Europa

  Thinkstockphotos
  Norge er en av verdens største sjømateksportører. I 2015 eksporterte vi sjømat for hele 74,5 milliarder kroner. En Norsk Standard som effektiviserer distribusjonen, skal nå bli førende for europeisk handel med sjømat.

  Norge ligger helt i front når det gjelder å effektivisere distribusjonen av sjømat. Det er antatt at logistikk og administrasjonsrutiner i dag utgjør opp mot 15 prosent av matvarers salgsverdi.  

  Den norske praksisen for merking av produktene er basert på Norsk Standard NS 9405 – Krav til etiketter og merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskeprodukter. Standardens strekkoder gir utfyllende informasjon til kjøpere og forbrukere om sjømatens opprinnelse og kvalitet, og er nøkkelen til effektiv elektronisk sporing gjennom hele leveransekjeden.

  Standard Norge starter nå et arbeid i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN for at Norsk Standard skal utvikles videre i Europa under norsk ledelse.

  Kundene og alle ledd i verdikjeden vil ha mer og mer åpen informasjon som sikrer trygg og bærekraftig mat. At Norge er i førersetet med standarder og bygging av verdiøkende digitale tjenester rundt fisken er svært bra for merkevaren Norge, og ikke minst vil det øke vår internasjonale konkurransekraft og gi oss nye forretningsmuligheter, sier adm. direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

  For oss er dette en viktig milepæl i våre anstrengelser for å effektivisere sjømattransporten nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker henter sjømat fra en rekke leverandører langs kysten og ser fram til å få en felles europeisk standard for merking av fiskekasser. Dette viser at Norge har kompetanse som det internasjonale næringslivet trenger, sier adm. direktør Michael Holmstrøm i Schenker AS.
  Norge er helt i verdensklasse når det gjelder forvaltning, miljø og kunnskap. Et godt system for dokumentasjon og sporing vil gi aktørene fordeler ved salg og markedsføring. Derfor er Norges sjømatråd en del av dette spleiselaget og ser fram til at standarden blir tatt aktivt i bruk, sier Terje E Martinussen, adm. direktør i Norges sjømatråd.
  En europeisk standard, basert på norsk kompetanse vil styrke merkevaren «norsk sjømat», og vi er stolte av å kunne bidra til gi norske eksportører bedre rammebetingelser, sier adm. direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

  Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge, Norges sjømatråd og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Standard Norge har prosjektledelsen.

  For mer informasjon, kontakt:

  •  Kommunikasjonssjef i Standard Norge, Marit Sæter, tlf. 970 27 956
  • Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, tlf. 470 15 702
  • Prosjektleder Lars Erik Jensen i Standard Norge, tlf. 926 60 390
  • Spesialrådgiver Tor Mühlbradt i Innovasjon Norge, tlf. 958 58 599