Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norske bedrifter kan tjene på internasjonalt avfall

  Thinkstockphotos
  Økende avfallsmengder gir globale klimautfordringer – men også inntektsmuligheter for selskaper spesialisert på avfallshåndtering og avfallsforebygging. I en ny rapport gir Innovasjon Norge, i samarbeid med Avfall Norge, en oversikt over internasjonale muligheter som finnes for norske bedrifter i denne sektoren.

  Innovasjon Norge har i samarbeid med Avfall Norge gjennomført en markedsundersøkelse for å kartlegge den norske avfallsnæringens styrker, kapasitet og internasjonale ambisjoner. Med utgangspunkt i funnene gis det nå ut en rapport, som identifiserer områder av muligheter der norsk næringsliv har spesielle fortrinn innen den globale, sirkulære økonomien.

  Tilnærmingen til en sirkulær økonomi varierer ofte fra land til land, særlig på grunn av ulike nasjonale prioriteringer og lovgivning. Med denne rapporten ønsker Innovasjon Norge og Avfall Norge å oppsummere hvilke ulike muligheter som ligger i noen utvalgte markeder for norske teknologibedrifter spesialisert innen avfall og gjenvinning.

  For Innovasjon Norges del er det en viktig oppgave å mobilisere norske små- og mellomstore bedrifter internasjonalt – og det finnes i dag en rekke ulike ordninger som norske selskaper kan ta del i for å oppnå sine mål.

  Deler internasjonal markedskunnskap

  Åtte av Innovasjon Norges markeder er brukt som eksempler på hvilke muligheter som finnes internasjonalt, og sammen viser de en bredde både med tanke på behov og lokale utfordringer, samt økonomiske strukturer og geografi. Dette er Canada, India (Mumbai-regionen), Litauen, Polen, Sør-Afrika, Storbritannia, USA  (Nord-Øst-regionen) og Vietnam.

  - Arbeidet med denne rapporten har gitt oss en enda bedre kunnskap og innsikt i hvilke muligheter som finnes for norske bedrifter og vi håper den kan motivere flere norske bedrifter i avfallssektoren til å satse globalt, sier Inger Solberg, bærekraftdirektør i Innovasjon Norge.

  Gjenvinning som svar på bærekraftsmålene

  Innovasjon Norge har som mål å støtte langsiktig, bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge, samt møte de globale utfordringene ved å tilby bærekraftige løsninger. I likhet med Innovasjon Norge har Avfall Norge også fokus på vekst og internasjonalisering.

  - Et velfungerende samfunn og muligheten til å nå mange av FNs bærekraftsmål forutsetter en fungerende infrastruktur for avfallshåndtering, sier Henrik Lystad, fagsjef i Avfall Norge.

   

  Kontaktperson:

  Guri Bjønnes Hotvedt, seniorrådgiver 
  Tlf. 932 22 032
  E-post: Guri.Bjonnes.Hotvedt@innovasjonnorge.no

  Rapport: International Waste Management Survey 2016 (PDF)