Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ny avtale gir norske helsebedrifter god drahjelp i Canada

  Etablerte kanaler i internasjonale miljøer øker mulighetene for å lykkes med eksport av norsk helseinnovasjon. En ny samarbeidsavtale signert mellom Oslo Medtech og det canadiske helseforskningsinstituttet MaRS denne uken er derfor et viktig bidrag for norske helseselskaper som ønsker å lykkes i Canada.

  Innovasjon Norge inviterer denne uken til en rekke fagseminarer i Canada, i forbindelse med en norsk næringsdelegasjon som følger kronprinsparets offisielle besøk til landet. Blant deltagerne er norske helsenæringsselskaper som deltar i Innovasjon Norges FRAM Marked-program rettet spesielt mot Canada.

  I løpet av programperioden, som går over et år, blir de norske selskapene introdusert til markedet i Canada og møter potensielle samarbeidspartner. Det som er spesielt med nettopp FRAM Marked Canada er at det er en etablert næringsklynge som deltar i programmet, gjennom Oslo Medtech – og ikke enkeltstående bedrifter, som ofte er tilfelle i andre FRAM Marked-programmer. Noen av bedriftene var til stede i Toronto onsdag, der de blant annet fikk møte og demonstrere sine innovasjoner til et engasjert kronprinspar.

  Avtale som bygger bro

  Innovasjon Norges FRAM Marked gir bedriftene som deltar verdifull kunnskap når de skal satse videre i det canadiske markedet. Avtalen som ble undertegnet mellom visepresident ved MaRS Learning & Insight, dr. Usha Srinivasan og Myhre, under påsyn av kronprinsparet og næringsminster Monica Mæland, gir ytterligere drahjelp i tiden framover.

  - Vår nye samarbeidsavtale med MaRS her i Toronto bygger en bro mellom forskning, næring, kompetanse og innovasjon i Canada og Norge. Vi har vårt økosystem i Norge og her på MaRS har de sitt, og avtalen vi underegnet i dag handler om å jobbe sammen for å legge til rette for at norsk og canadisk helsenæring kan introduseres i de respektive markedene, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Oslo Medtech.

  Helseinnovasjoner gir trippel vinningseffekt

  Sammen med norsk næringsliv har Innovasjon Norge definert helse og velferd som et av seks mulighetsområder for fremtidig vekst. Utfordringene for helserettet innovasjon handler både om tilstrekkelig kapital til å vokse, og om å utvikle et marked som etterspør og kjøper nye løsninger. Et av målene med satsingen er å bidra til at næringslivet kan lage de beste løsningene for norske pasienter, slik at veien er kort til konkurransedyktige posisjoner internasjonalt.

  - Fokus på eksport og globale markeder er derfor avgjørende for norske helsebedrifter – og ikke minst at de har det som fokus fra dag en. Vi i Innovasjon Norge mener satsing på vellykkede innovasjoner innen helsesektoren vil ha trippel vinningseffekt. Pasientene får bedre liv, samfunnet som helhet kan tilby mer ressurseffektive helsetjenester og næringslivet kan utvikle seg gjennom å lage og selge verdens beste løsninger for fremtidige voksende helseutfordringer, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekst og klynger i Innovasjon Norge.

  FRAM Marked i Canada

  FRAM Marked er Innovasjon Norges kompetansetjeneste med fokus på internasjonalisering og markedsorientering. Et nytt prosjekt er skreddersydd for bedrifter innen medisinsk teknologi, digital helse/ehelse og telemedisin, som vurderer Canada som spennende marked, eller som inngangsport mot USA. Målgruppen for FRAM Marked er små og mellomstore teknologibedrifter, som allerede er i markedet eller i ferd med å gå i markedet. 8-12 bedrifter deltar og prosjektet går over 12-18 måneder. Innovasjon Norge delfinansierer deltakelsen med rådgivertimer, foredragsholdere, markedskunnskap og spisskompetanse på aktuelle temaer for gruppen på fellessamlingene.

  For spørsmål, kontakt:

  Bernt Erik Ellingsen
  E-post: bernt.erik.ellingsen
  Mobil: +47 905 77 277