• EN
 • Logg inn
 • Nye tilskuddsordninger fra Norad

   Knut Bolstad
  Knut Bolstad
  Norad og Innovasjon Norge fortsetter det gode samarbeidet til fordel for norsk næringsliv. Planlegger din bedrift aktiviteter i utviklingsland? Da kan disse nye støtteordningene fra Norad være noe for dere!

  Bedriftsstøtte for næringsutvikling - Enterprise Development for Jobs

  Ordningen “Bedriftsstøtte for næringsutvikling” skal bidra til å skape arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser. Norad forvalter tilskuddsordningen som gir støtte til bedrifter som kan dokumentere vilje og evne til å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bærekraftige investeringer.

  Tilskudd gis for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelser, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokalt ansatte, styrking av lokale leverandører og lokale infrastrukturinvesteringer samt øke tilgang på fornybar energi i utviklingsland.

  Prosjekter innen sektorene energi, landbruk, fisk og marin, maritim og IKT vil bli prioritert. Andre prosjekter vil bli vurdert. 

  Søknadsfrist for første runde er 1. november 2016.

  Se ordningens engelske sider for full utlysning. Neste utlysning blir i løpet av 1. halvår 2017.
  Mer informasjon om ordningen.

   

  Yrkesopplæring – Building Skills for Jobs

  Programmet skal bidra til at ungdom og unge voksne opparbeider seg ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet i utviklingsland eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass. Prosjekter som omfatter innsatser på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere kan få tilskudd. Det oppfordres til partnerskap mellom næringslivsaktører og utdanningsinstitusjoner både i Norge, internasjonalt og lokalt.

  Aktuelle søkere er norskregistrerte norske bedrifter, aktører innen nærings- og arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

  Søknadsfrist for første runde er 1. november 2016.

  Ordningen administreres av Senter for Internasjonalisering av Utdanning – SIU.
  Mer informasjon om ordningen.

   

  Visjon 2030

  Visjon 2030 skal finansiere utvikling av nye, innovative løsninger og tjenester innenfor helse og utdanning i utviklingsland. Innovasjonsprosjektet må kunne bidra til ett eller flere av følgende mål:

  • Bedre læring, økt rekruttering eller mindre frafall i grunnskolen
  • Bedre tilgang til internett for skoler, helseinstitusjoner og husholdninger for å bidra til at ungdom og kvinner får jobbrelevante ferdigheter
  • Bedre helse for kvinner, barn og ungdom

  Bedrifter som søker må være registrert i Norge. De må ha god økonomi og gjennomføringsevne og ha kapasitet til å etablere løsningen i et kommersielt marked.

  Visjon 2030 er konkurransebasert. Første utlysninger blir publisert i løpet av oktober. Følg med på Norads eller Innovasjon Norges hjemmesider – eller

  Kontakt:

  Knut Bolstad, Innovasjon Norge
  M: +47 913 53 305
  E-post: knut.bolstad@innovasjonnorge.no

   

  Ønsker du mer informasjon?

  Meld deg på søkerseminar - Praktisk veiledning for næringslivsaktører, 18. oktober