Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nytt landsdekkende såkornfond gir 300 millioner til gründere

  Erik E. Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo, statssekretær for næringsministeren, Dilek Ayhan, og gründerdirektør i Innovasjon Norge, Pål T. Næss.
  Erik E. Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo, statssekretær for næringsministeren, Dilek Ayhan, og gründerdirektør i Innovasjon Norge, Pål T. Næss.NFD
  Sammen med Innovasjon Norge har Skagerak Maturo opprettet et nytt, landsdekkende såkornfond på totalt 300 millioner kroner. Forvaltningsteamet fikk bevilgningen i juni og har allerede hentet inn 150 millioner i privatkapital.  

  - Såkornfond bidrar med penger og kompetanse, slik at vi kan få enda flere vekstselskaper i Norge. Det nye såkornfondet vil være et viktig bidrag til å skape de bedriftene og arbeidsplassene vi skal ha i Norge i fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland.

  Utvikling av arbeidsplasser

  Skagerak Maturo fikk mandat til å reise privat kapital i juni 2016, og allerede i desember i år blir det nye såkornfondet operativt.  Fondet skal investere i bedrifter som er yngre enn fem år og vil fokusere på software, informasjonsteknologi og selskaper som leverer tjenester i skjæringspunktet mellom mekanikk og IKT, dataanalyse, automasjon og robotisering. Fondet finansieres i form av egenkapital med 50/50-fordeling mellom private investorer og staten. 

  - Vi er svært fornøyde med at Skagerak Maturo har klart å reise den private kapitalen på så kort tid. Nå får vi en forsterkning av økosystemet for tidligfase-kapital. For å utvikle nye vekstkraftige bedrifter og næringer trenger vi mer risikovillig, kompetent kapital i såkornfasen.  Det nye fondet skal bidra til nettopp det, sier gründerdirektør i Innovasjon Norge, Pål T. Næss.

  Finansielle muskler

  Skagerak Maturo har tidligere forvaltet to såkornfond både med og uten statlig kapital. Forvalteren, som er en fusjon av Skagerak Venture Capital i Kristiansand og Maturo Kapital i Skien, har også forvaltet tre venturefond. 

  Erik Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo, er svært fornøyd med å være investeringsklar.

  - Vi har allerede mottatt mange henvendelser fra selskaper med stort vekstpotensial, og gleder oss til å se nærmere på disse. Å bygge opp porteføljen kan ta inntil seks år, men vi har finansielle muskler til å stå løpet ut og tilføre kapital, nettverk og kompetanse for å skape vekstbedrifter, sier Tønnesen.

  Det nye fondet har mulighet til å investere inntil 15 prosent , tilsvarende 45 millioner kroner av fondet, i ett enkelt porteføljeselskap. Fondet er en aktiv eier som bidrar i utviklingen av selskapene sammen med et kompetent gründerteam.