Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Offensiv satsing på miljøvennlig biogass i Nord-Trøndelag

  Fabrikken på Skogn blir Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogass drivstoff når den står ferdig i 2017.Biokraft AS
  Biokrafts fabrikk på Skogn blir Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogass drivstoff. Når den står ferdig i 2017 er produksjonen av flytende biogass drivstoff i Skandinavia mer enn fordoblet.

  Store investorer satser tungt i Biokraft. Sammen med lån fra Innovasjon Norge og SpareBank1 SMN styrker dette grunnlaget for Biokrafts videre offensive satsing på produksjon av miljøvennlig biogass.

  - Landet vårt er i starten av en krevende omstillingsperiode. Vi skal utvikle næringslivet som skal overta rollen olje- og gassvirksomheten har i dag. Biokraft viser hvordan det er mulig å forene næringslivets krav til lønnsomhet med verdens behov for rent drivstoff, mer matvareproduksjon og reduserte klimautfordringer, sier Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft.

  Wollan forteller at det svenske selskapet Scandinavian Biogas nå kommer inn som ny majoritetseier i Biokraft, som et ledd i den strategiske utviklingen av selskapet. TrønderEnergi øker samtidig sin investering i Biokraft, og i tillegg låner Biokraft tilsammen 215 millioner kroner fra Innovasjon Norge og et konsortium med SpareBank1 SMN, Svensk Exportkredit og Exportkreditnämnden.

  Tror på positive ringvirkninger

  - Innovasjon Norge ønsker å løfte fram de beste prosjektene i det grønne skiftet. Biokraft er et godt eksempel på dette, sier direktør Ulrik Hammervold i Innovasjon Norge. - Vi er stolte over at det skapes en slik virksomhet i Nord-Trøndelag. Vi tror dette vil bidra til svært positive ringvirkninger i regionen.

  Fabrikken vil i første byggetrinn med kapasitetsutvidelse produsere fornybart (nullutslipp) biogass drivstoff tilsvarende energiinnhold 250 GWh pr år - tilsvarende ca. 25 millioner liter autodiesel per år. Fabrikken bygges av Purac AB under en turn-key entreprise kontrakt. Purac har i mange år vært en av de ledende totalentreprenørene av biogassanlegg, og de har også levert flere biogassanlegg i Norge. Biokraft har fått to investeringstilskudd fra Enova på tilsammen 82 millioner kroner, relatert til selskapets utbygging på Skogn.

  For mer informasjon, kontakt: 

  Ulrik Hammervold, direktør i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, tlf. 414 11 864

  Les hele saken hos Biokraft