Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Er offentlig data den nye oljen?

  Gorm K Gaare/OBR
  Altinn tilgjengeliggjør store mengder offentlige data under Oslo Innovation Week som starter i dag. I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer portalen en design jam der innovatører konkurrerer om å lage kreative helseløsninger basert på disse dataene.

  Oslo Innovation Week (OIW), et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Oslo by, er en tettpakket uke med workshops, debatter og hackaton som setter preg på hovedstaden. Temaet for OIW 2016 er «power couples», og fokuset under årets innovasjonsfestival er koblingen mellom etablerte selskaper og gründere, mellom offentlig og privat.

  Som del av OIW vil Altinn på tirsdag 18. oktober tilgjengeliggjøre store mengder offentlige data på Altinn-plattformen. Disse dataene kan brukes til å forstå og skape morgendagens helse- og velferdsløsninger. Sammen med Innovasjon Norge, Oslo Medtech og Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo arrangerer Altinn en to dager design jam der innovatører får tilgang til disse dataene og kobler mot egen teknologi og design. Bakgrunnen er ønsket om å videreføre det norske velferdssamfunnet. Da trenger vi å finne smarte, brukervennlige og kostnadseffektive løsninger.

  Data likestilles med kapital

   - At Altinn nå tilgjengeliggjør sine data er unikt og viser hvordan stadig større deler av myndighetene tilpasser seg den digitale utviklingen.

   Verdien av data likestilles med kapital og arbeidskraft, og vi ser en teknologirevolusjon innen analyse, utnyttelse og prosessering av data som dette. Ved å arrangere en design jam ønsker vi samtidig å skape interesse blant gründere for å samarbeide med det offentlige, sier Pål T Næss, gründersjef i Innovasjon Norge.

  Målet er å synliggjøre verdien av offentlige plattformer til verdiskaping og næringsutvikling, slik regjeringen bestilte gjennom gründerplanen. Identifiserte behov er smart transport, personlig omsorgsteknologi, ernæring, bekjempelse av ensomhet og løsninger som motiverer til fysisk aktivitet, spesielt blant innvandrere.

   

  Kontaktperson:

  Siv Isabel Eide, kommunikasjonsrådgiver
  Tlf. +47 (93 245 247)
  Epost. siv.isabel.eide@innovasjonnorge.no