Viser frem ny teknologi sammen

18 bedrifter deltar sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet på årets Innovation Park under ONS i Stavanger. Bildet er fra Innovation Park 2014 Photo: ONS/Anne Lise Norheim
18 bedrifter deltar sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet på årets Innovation Park under ONS i Stavanger. Bildet er fra Innovation Park 2014Photo: ONS/Anne Lise Norheim
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd presenterer 18 utvalgte norske teknologibedrifter på Innovation Park under årets Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger neste uke. ONS er en av de viktigste møteplassene for den internasjonale energibransjen.

Innovation Park er et utstillingsområde på ONS som fokuserer på nye teknologier og innovasjoner som kan løse utfordringer innenfor petroleumsbransjen. Totalt 18 bedrifter, hvor halvparten er støttet av Norges forskningsråd og den andre halvparten er støttet av Innovasjon Norge, skal presentere sine løsninger for internasjonale bransjeaktører under ONS. Felles for bedriftene som deltar er at de har vært gjennom en utvelgelsesprosess der kostnadsreduksjoner, standardiserte løsninger og teknologier med miljøgevinster er vektlagt.

Teknologioverføring
- Kompetansen, teknologien og det internasjonale nettverket som er bygget opp gjennom årtier med olje- og gassvirksomhet i Norge, er helt avgjørende for å drive fram teknologioverføring, skape nye arbeidsplasser og å sikre utvikling og innovasjon både i etablert og ny industri og næringsliv, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Traaseth er en av innlederne under temaet Lederskap i omstillingsprosesser på Center Court scenen på ONS, onsdag 31. august.

Forskning og utvikling
Arvid Hallén, administrerende direktør for Norges Forskningsråd, vil holde foredrag om hvorfor forskning og utvikling nå er viktigere en noensinne. Foredraget holdes på Center Court tirsdag 30. august.

- Petroleumsbransjen står overfor store utfordringer. Utslipp av klimagasser må reduseres og driften må bli mer kostnadseffektiv. Begge deler krever forskning og utvikling. Det er også avgjørende at ny teknologi som reduserer energiforbruk, får ned utslippene og reduserer kostnader tas i bruk rask, sier Hallén.

- Vi får svært mange søknader fra bedrifter som ønsker å utvikle ny teknologi og nye løsninger nå. Det viser at både vilje og evne til fornyelse er stor i bransjen, legger Hallén til.

Foredragene på Center Court er åpne for alle besøkende på ONS. 

Programmet
Her er noen hovedpunkter i programmet på Innovation Park. 

 • Mandag 29. august kl. 13.00: Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og      fiskeridepartementet besøker Innovation Park
 • Tirsdag 30. august: Statssekretærene Ingvild Smines Tybring Gjedde og Kjell-Børge Freiberg i      Olje-og energidepartementet besøker Innovation Park
 • Tirsdag 30. august: Arvid Hallén, leder for Norges Forskningsråd besøker Innovation Park og      Clean Energy Park
 • Tirsdag 30. august kl 16.30: Why research and development is more important than      ever, foredrag ved Arvid Hallén, leder for Norges Forskningsråd, ONS      Center Court
 • Onsdag 31. august kl 14.00: Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i      Innovasjon Norge besøker Innovation Park
 • Onsdag 31. august kl 15.20: Leadership in times of change, foredrag ved Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge ONS Center Court

Mer informasjon finner du i arrangementbeskrivelsen.

Her er bedriftene som deltar på årets Innovation Park under ONS i Stavanger:

Ace Oil Tools

Subsea Chokes International     

4Subsea  

C6 Technologies

Astralution 

XSENS

Cybernetic Drilling Technologies  

Vision IO

Energy Dynamics

GOE-ip

Interwell   P&A

WiSub

InnSep 

Solution Seeker

METAS 

Pipeotech

Norhard

VISAVI

 

Pressekontakter

Bernt Erik Ellingsen, seniorrådgiver, Innovasjon Norge,
E-post: beell@innovasjonnorge.no Mob: +47 905 77 277

Sindre Mekjan, seniorrådgiver, Norges Forskningsråd
E-post: sim@forskningsradet.no Mob: +47 468 63 789

Kort om ONS 2016

 • Internasjonal møteplass for energibransjen
 • Arrangementet holdes i august annethvert år i Stavanger
 • Består av utstilling, konferanse og festival
 • Antall besøkende i 2014: 91 862 fra over 100 land
 • Årets tema er Transition

Link til ONS: http://www.ons.no/2016/