Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Oslo Medtech er Norges første helseklynge på gull-nivå

  Helseklyngen Oslo Medtech har mottatt Cluster Organisation Management Excellence Label GOLD, som er EUs høyeste nivå for kvalitetssertifisering av klynger. – Vi er dypt imponert, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. – Men det overrasker oss ikke at Oslo Medtech oppnår et slikt resultat!

  Blant kriteriene ESCA vurderer er klyngens struktur, ledelsens modenhet, finansiering, strategi, mål og tjenester. Utmerkelsen og kvalitetsstemplet er gyldig i to år, og klyngen må gjennom en ny sertifisering for å beholde sitt sertifikat.

  - Gold Label-sertifiseringen er en viktig anerkjennelse av Oslo Medtech som klyngeorganisasjon. Det indikerer ovenfor Innovasjon Norge, Siva og NFR og myndighetene at klyngen jobber på et effektivt og høyt nivå og når resultater i henhold til målene og strategiene som er vedtatt og som klyngen har fått penger for å gjennomføre. Det sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Oslo Medtech. - Sertifiseringen er også viktig overfor medlemmene, som med dette vet at de er del av en seriøs organisasjon.

  Klynger som ønsker sertifisering fra det europeiske sekretariatet for klyngeanalyser ESCA, blir målt på 31 indikatorer. På hvert eneste kriterium må klyngen møte et minimumskrav til kvalitet. For å få sertifisering gull, må klyngen oppnå 80 prosent score totalt. Oslo Medtech fikk 93 prosent.

  Fra tidligere har de tre klyngene som har status som Global Centres of Expertise og NCE Raufoss sertifisering på gull-nivå. Oslo Medtech har vært med i Klyngeprogrammet i sju år, det siste året med status som Norwegian Centre of Expertise. Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet. Helse og velferd er et av de seks mulighetsområdene Innovasjon Norge har pekt på som viktige for Norge å satse på framover.
  Helseklyngen Oslo Medtech er en viktig del av denne satsingen. Klyngen består av ca. 200 virksomheter – bedrifter, sykehus, forskningsinstitusjoner og investeringsselskap som fokuserer på innovasjon og internasjonal vekst i norsk helseindustri. Klyngen har en posisjon som ledende ekspert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid, innovasjon og forretningsutvikling innenfor helseteknologi.
  - Vi tror suksessen handler om å tørre å sette en tydelig og uttalt vekstambisjon, ha en operativ, fleksibel plan for å levere på milepæler underveis, og en evne til ikke å gi seg eller skylde på andre omstendigheter når de møter motstand, sier Anita Krohn Traaseth. - Dessuten må de levere det de sier. Hardt arbeid og en alt-er-mulig-holdning må til.

  Oslo Medtech mottok sertifiseringen på et arrangement i Oslo torsdag.