Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Revidert statsbudsjett gir økt satsing på omstilling og innovasjon

  Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.Jo Michael
  - Revidert statsbudsjett gjør at vi kan satse enda mer på bærekraft, fornyelse og innovasjon, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Regjeringen foreslår blant annet å øke rammene for innovasjonslån fra Innovasjon Norge betydelig.

  - Dette er gode nyheter! Sier Krohn Traaseth. – Økte rammer til innovasjonslån er i tråd med våre ønsker og gir oss mulighet til å dele risiko som private investorer ikke vil ta alene.

  Revidert budsjett gir Innovasjon Norge mulighet til å øke rammene til innovasjonslån med 200 millioner kroner, til i alt 800 millioner. – Finansiering av prosjekter med høy risiko er ekstra viktig i den situasjonen vi har i næringslivet akkurat nå, sier Krohn Traaseth. – Når vi kan gi flere lån, blir det også lettere å få banker og andre private aktører med på finansiering av nettopp den typen prosjekter Norge trenger i omstillingen.

  I tillegg vil regjeringen styrke tilbudet med bedriftsnettverk med 20 millioner kroner. Innovasjon Norge har opplevd en sterk økning i etterspørsel fra bedriftene etter denne ordningen i 2015 og 2016. Bedriftsnettverk er et viktig og effektivt virkemiddel i den omstillingen næringslivet er inne i.

  Kontakt

  Kjetil Svorkmo Bergmann
  T: 908 20 918
  E-post: kjber@innovasjonnorge.no