Revidert statsbudsjett gir økt satsing på omstilling og innovasjon

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Jo Michael
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.Jo Michael
- Revidert statsbudsjett gjør at vi kan satse enda mer på bærekraft, fornyelse og innovasjon, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Regjeringen foreslår blant annet å øke rammene for innovasjonslån fra Innovasjon Norge betydelig.

- Dette er gode nyheter! Sier Krohn Traaseth. – Økte rammer til innovasjonslån er i tråd med våre ønsker og gir oss mulighet til å dele risiko som private investorer ikke vil ta alene.

Revidert budsjett gir Innovasjon Norge mulighet til å øke rammene til innovasjonslån med 200 millioner kroner, til i alt 800 millioner. – Finansiering av prosjekter med høy risiko er ekstra viktig i den situasjonen vi har i næringslivet akkurat nå, sier Krohn Traaseth. – Når vi kan gi flere lån, blir det også lettere å få banker og andre private aktører med på finansiering av nettopp den typen prosjekter Norge trenger i omstillingen.

I tillegg vil regjeringen styrke tilbudet med bedriftsnettverk med 20 millioner kroner. Innovasjon Norge har opplevd en sterk økning i etterspørsel fra bedriftene etter denne ordningen i 2015 og 2016. Bedriftsnettverk er et viktig og effektivt virkemiddel i den omstillingen næringslivet er inne i.

Kontakt

Kjetil Svorkmo Bergmann
T: 908 20 918
E-post: kjber@innovasjonnorge.no