Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Satser på norske eksportører med nytt eksportteam

  F.v.: Jostein Djupvik (Eksportkreditt Norge), Atle Bjørkheim (GIEK), Eirik Henriksen (Innovasjon Norge), Kristine Bugge Lie (GIEK Kredittforsikring)Eksportkreditt
  Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge har etablert et felles eksportteam som sammen skal møte norske bedrifter som ønsker å lykkes ute i verden.  

  De fire organisasjonene vil sammen plukke ut bedrifter fra hele landet som de skal besøke. I første runde er det bedrifter i Møre og Romsdal som står for tur. I startfasen vil det primært være bedrifter med over 100 millioner i årlig omsetning som vil få besøk av det nyetablerte eksportteamet, men i fremtiden vil også andre bedrifter være aktuelle.

  Formålet med prosjektet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene.  Ambisjonen er å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder.

  – Det kan være krevende for eksportbedriftene å ha kunnskap om og kunne utnytte de ulike virkemidlene som er tilgjengelige. Eksportteamet er vårt felles tiltak for å prøve å forbedre dette. Vi har stor tro på at Eksportteamets innsats vil gi positive resultater. Det viktigste er imidlertid ikke dette ene teamet i seg selv, men at vi trekker lærdom av teamets erfaringer og gjør endringer i våre egne organisasjoner til eksportørenes beste, sier de fire administrerende direktørene Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Wenche Nistad (GIEK), Erica Blakstad (GIEK Kredittforsikring) og Olav E. Rygg (Eksportkreditt Norge).

  Ønsker du mer informasjon om Eksportteamet? Ta kontakt med oss:

  Jostein Djupvik

  Eksportkreditt Norge

  jod@eksportkreditt.no

  480 29128

  Atle Bjørkheim

  GIEK

  abj@giek.no

  930 28280

  Kristine Bugge Lie

  GIEK Kredittforsikring

  kristine.bugge.lie@giekkreditt.no

  407 24005

  Inger Teigstad

  Innovasjon Norge - Nord

  intei@innovasjonnorge.no

  482 38123

  Tor Erik Lillebø

  Innovasjon Norge - Midt

  tolil@innovasjonnorge.no

  991 62579

  Ragnhild Kristin Espeland

  Innovasjon Norge - Vest

  raesp@innovasjonnorge.no

  990 21872

  Marion Emilsen

  Innovasjon Norge - Sør

  mafry@innovasjonnorge.no

  959 86627

  Eirik Henriksen

  Innovasjon Norge - Øst

  eihen@innovasjonnorge.no

  481 19565

   

  Eksportkreditt Norge

  Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Det gjør selskapet gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester.

  GIEK

  GIEK fremmer norsk eksport og norske bedrifters internasjonalisering gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat.  GIEK kan stille ulike typer eksportfremmende garantier som kan avlaste både kommersiell og politisk risiko. Dette er garantier som avlaster risiko som norsk eksportør påtar seg eller som avlaster risiko som utenlandske kjøper påtar seg eller som avlaster risiko som kjøpers eller eksportørs bank påtar seg. GIEK kan også stille investeringsgarantier som avlaster for politisk risiko for i forbindelse med norske bedrifters investeringer i utlandet.

  GIEK Kredittforsikring

  GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og eksport, gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Vi er i dag Norges største kompetansesenter for kundekredittforsikringer og Norges eneste norskregistrerte kredittforsikringsselskap. Våre medarbeidere har god kunnskap innen regnskapsanalyse og om de land og bransjer som norske eksportører handler med.

  Innovasjon Norge

  Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter, gjennom ulike former for finansiering, kompetanse og rådgivning. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land.