Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Seks anbefalinger for smarte byer og samfunn i Norge

  Fortsatt er det et snev av science fiction-preg over smarte byer og samfunn - der trådløs teknologi styrer infrastrukturen, førerløse biler manøvrerer seg fram og tjenester glir sømløst i hverandre. Smarte løsninger forenkler livet for oss innbyggere, men viktigere, det er helt avgjørende for å redusere økologiske fotavtrykk i fremtiden.

  I dag lanserer Innovasjon Norge sin første rapport om utvikling av smarte byer og samfunn på Oslo Urban Arena. Rapporten oppsummeres med seks tiltak og anbefalinger for å oppnå økt verdiskaping knyttet til smarte byer og samfunn i Norge.

  - Hvordan vi utvikler våre byer og samfunn vil ha enormt mye å si for verdens levedyktighet. Særlig med tanke på at byer står for rundt 80 prosent av det globale energiforbruket og Co2-utslippene. Verdens miljø- og samfunnsutfordringer og befolkningsvekst viser hvor skoen trykker, men også veien til nye markedsmuligheter innenfor smarte samfunn. Realiseringen av smarte løsninger i by- og samfunnsutviklingen kan bidra til å oppnå flere av bærekraftsmålene, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  FNs 17 bærekraftmål identifiserer utfordringer som må løses på en annen måte enn det gjør i dag. Det 11. målet omhandler i sin helhet «Bærekraftige byer og samfunn». Også EUs syv store samfunnsutfordringer peker på smarte samfunn.

  Verdens befolkningstall har økt med gjennomsnittlig 65 millioner mennesker hvert år de tre siste tiårene, noe som årlig tilsvarer 13 ganger Norges befolkning. Størst vekst skjer i India, Kina og Nigeria og det antas at to milliarder flere mennesker vil bosette seg i urbane strøk i løpet av de neste 30 årene.

  - Vi syntes det er stor stas at Innovasjon Norge har valgt å lansere en så viktig rapport nettopp på Oslo Urban Arena, som samler over 600 byutviklere og gründere årlig, sier Erling Fossen i Oslo Metropolitan Area.

  Enorme markedsmuligheter i smarte samfunn

  Det er  allerede satt i gang en rekke smart-initiativ i byer og på småsteder i Norge, i næringsklynger og i FoU-miljøer, men det er et stykke igjen før vi er best i klassen på smarte samfunn her til lands. I Norden er det Finland og særlig Helsinki som er ledende på denne fronten - men potensialet for Norge er stort. Vi produserer og eksporterer en rekke høyteknologiske produkter med utspring i stor forsknings- og utviklingsinnsats, som farmasøytisk industri, fly- og romindustri, medtech og seismikkteknologi. 

  Nettopp derfor har Innovasjon Norge pekt ut smarte samfunn som et av seks mulighetsområder for økonomisk og bærekraftig vekst i Norge, der det framover vil settes inn et ekstra gir for å oppnå økt innovasjon og forretningsutvikling. Mulighetsområdet innbefatter næringsområder som utfordrer våre tradisjonelle næringsinndelinger og som representerer et enormt vekstpotensial. De øvrige fem mulighetsområdene er havrommet, ren energi, bioøkonomi, helse og velferd, smarte samfunn, samt kreativ næring og reiseliv.

  - I følge analyseselskapet Frost & Sullivan representerer det globale smart city-markedet i dag en markedsmulighet på over 13.000 milliarder kroner i de neste fem årene. Norge bør med sin teknologi, naturressurser og kompetanse ha alle forutsetninger for å få sin del av denne kaken og ikke minst ta sin del av ansvaret for å fremme et redusert økologisk fotavtrykk, sier Anita Krohn Traaseth. 

  Kontaktperson: Marianne Mork, Senior kommunikasjonsrådgiver, Tlf. 414 49 747