Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Skifte i Kina skaper muligheter

  Singapore by
  Det nye Kina gir muligheter! Her fra Pudong i Shanghai.Thinkstock.
  Etter mange år med produksjonsvekst i Kina, er det nå duket for et skifte. Det nye og moderne Kina skaper nye muligheter for de som vil satse i landet.

  - Kina går nå gjennom en historisk endring og den vil påvirke hele verden. Det fastslo Mats Harborn, VP, EU China Chamber of Commerce, da han innledet under Innovasjo Norges temamøte om nye, moderne Kina fredag 29. januar. Harborn har bodd og arbeidet i Kina siden 1985, og er har blant annet vært leder for det svenske handelskammeret i Kina i 2005-2013.

  Kina har i mange år vært verdens industrielle verksted. Nå vil kineserne også utvikle sine tjenestenæringer ytterligere for å stimulere det innenlandske forbruket. Det gir muligheter. Den kinesiske middelklassen er i dag større enn den amerikanske. Kina er også verdens største internettnasjon med over 650 millioner daglige brukere.  Og mens det tidligere var Europa som investerte i Kina, er det nå Kina som investerer mer i Europa enn det Europa investerer i Kina.

  Ny fase
  - Samtidig har Kina behov for de investeringene vi kan bidra med, sa Harborg, som viste til at Kina de siste 35 årene har hatt en fantastisk vekst. 
  - Nå går utviklingen over i en ny fase. Kina må nå bygge en ny utviklingsmodell med nye verktøy, sa Harborn, og pekte på et Kina som nå beveger seg fra sentralstyrt kontroll og statskapitalisme til en mer markedsstyrt økonomi, fra fokus på eksport til orientering mot innenlandsk konsum, og fra volum til kvalitet og mer bærekraftig produksjon.

  Forskning og innovasjon
  For så langt har den økonomiske veksten i Kina har i all hovedsak vært produksjonsbasert.
  - Det er en form for produksjon som i dag gir minst avkastning. Utfordringen for Kina er å få til en utvikling med mer vekt på forskning og innovasjon. Men man kan ikke kommandere folk til å bli innovative. Der jobbes det langsiktig, og derfor er det viktig at Kina lykke med å skape reformer, sa Harborn.
  Han mener det ligger i hele verdens interesse at Kina lykkes med sine reformer.
  - Dette er på samme tid en stor mulighet for oss til å delta i utviklingen av den nye Kina, sa Harborn.

  Fortsatt vekst
  Chris Rynning, partner i Staur Asset Management, tok i møtet et opgjør med myten om at veksten i Kina går tilbake.
  - Det er feil. Målt i konsum vil veksten i Kina øke betydelig. Helse, ikt, underholdning og utdanning som noen aktuelle vekstområder. Tenk digitalisering, big data. Mulighetene ligger i alle typer kommunikasjon.

  Stort
  Rynning minnet om at Beijing alene er 40 ganger større enn Oslo, 20 ganger større enn New York og 10 ganger større enn London. - Det er stort - og det øker! Og husk da at innovasjon er mer enn produkter, det er også prosesser, sa Rynning, som kjenner Kina godt og har skrevet bok om kinesisk økonomi.   

  Marked
  - Dette gjør Kina til et spennende marked for et norsk næringsliv som nå er i omstilling, sa Knut Sørlie, som er leder for Innovasjon Norge i Kina.
  Han mener det er viktig at norsk næringsliv er koblet på Kina og tar del i den utviklingen som nå finner sted.

  Se video