Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sterkt ønske om å utvide samarbeidet mellom Sør-Afrika og Norge

  Sør-Afrikas kunnskapsminister Naledi Pandor åpner South Africa Norway Science week med å etterlyse mer samarbeid mellom norsk og sør-afrikansk næringsliv.Innovasjon Norge
  South Africa-Norway Science Week åpnet i Pretoria mandag 31. oktober, med et overblikk over samarbeid om forskning, utdanning på høyt nivå og om innovasjon og næringsutvikling.

  Sør-Afrikas kunnskapsminister Naledi Pandor åpnet arrangementet med en klar oppfordring om å utvide samarbeidet. – Det foregår mye godt samarbeid i dag, men det går i bølger, og potensialet er mye større enn det vi tar ut i dag, sa Pandor. Hun la stor vekt på Norges kunnskap og erfaring innenfor fornybar energi, og viste blant annet til behovet for å bygge ut solenergi i Sør-Afrika.
  Statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet snakket om det langvarige samarbeidet Norge og Sør-Afrika har hatt, helt siden Apartheid-perioden.

  Målet med Science Week er å legge grunnlaget for utvidet samarbeid mellom de to landene. Dette første arrangementet har havrommet og den blå økonomien som hovedtema. At dette er sentrale mulighetsområder for Norge og norske virksomheter er godt kjent. Det er trolig mindre kjent at Sør-Afrika også har identifisert havrommet som et satsingsområde for utvikling framover. Landet har en lang kystlinje med rike ressurser.
  Planen er å arrangere flere slike Science Weeks i årene som kommer, med ulike tema basert på deltakernes behov.

  Fra forskning til forretning

  Det foregår et utstrakt samarbeid mellom Sør-Afrikanske og norske forskningsmiljøer og innenfor undervisning. Forskningsrådet er involvert i en rekke prosjekter der begge landene bidrar, det samme gjelder Senter for Internasjonalisering av utdanning, SIU. - Gjennom disse samarbeidsprosjektene legger vi grunnlaget for framtidig næringsvirksomhet, sier Heidi Dahl, som leder Innovasjon Norges kontor i Cape Town. – Og potensialet er stort. Vi mener mange norske virksomheter har mulighet for å gjøre det godt i dette markedet.

  Innovasjon Norge har kontor i Cape Town og Pretoria. Hver eneste dag jobber de med norske selskaper som har aktiviteter i Sør-Afrika, eller som ønsker å gå inn i Sør-Afrika med sine produkter og tjenester. Fordi landet har en godt utbygget infrastruktur, er det også en effektiv inngangsvei til andre Land i Afrika.

  Per Niederbach i Sør Afrika

  Innovasjon Norges direktør for regioner og finansering, Per Niederbach pekte på muligheten for å utnytte den kunnskapen norsk næringsliv sitter på fra olje-og gassnæringen på andre områder der Sør-Afrika trenger kompetanse. (Photo: Innovasjon Norge)

  South Africa-Norway Science week fortsetter med program som ligger nærmere næringslivet. Med innlegg om samarbeid knyttet til skipsfart, bygging av skip og innovasjon og teknologi for havrommet. Akvakultur står sentralt i arrangementet, der en rekke parallelle situasjoner tar for seg ulike sider av den blå økonomien.

  Muligheter for flere

  Planen er å arrangere flere liknende møtepunkter i årene som kommer. Sør-Afrika satser tungt på næringsutvikling og firmaene i landet ønsker norsk kompetanse og norske partnere med på laget. Sør-Afrika står alene for 25 prosent av Afrikas samlede brutto nasjonalprodukt. Det, sammen med et næringsvennlig politisk system gjør Sør-Afrika til et attraktivt marked.

  Sør-Afrikas svar på Teknisk Ukeblad har skrevet om møtet mellom norske og sør-afrikanske interesser.  Les også om akvakultur i Sør-Afrika og samarbeid på havrommet.

  Dersom din virksomhet vurderer å satse i det afrikanske markedet, ta kontakt med våre eksperter i Sør-Afrika.

  Kontakt vårt kontor i Sør-Afrika