Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stor interesse for PILOT-E

  Thinkstockphotos
  Næringslivet har mobilisert for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport - hele 15 konsortier med næringsaktører i førersetet har søkt om finansiering fra PILOT-E.

  Utslipp fra transport står høyt på prioriteringslisten når Norge skal redusere klimagassutslippene. I tillegg representerer miljøvennlig skipsfart et stort internasjonalt marked. Her har norske forskningsmiljøer høy kompetanse og den norske maritime næringen en sterk posisjon og dermed gode muligheter for å ta posisjoner.

  - Vi forventer en stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de neste årene. Derfor har vi jobbet aktivt for å mobilisere næringen slik at de skal kunne møte etterspørselen, sier Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E.

  - Næringslivet ønsker effektiv prosjektgjennomføring. Samtidig ser vi at det ofte gir gode resultater når man er bevisste på marked og sluttprodukt allerede i oppstarten av utviklingsløpet. PILOT-E er et forsøk på å forene dette. Av dialogen med næringslivet i høst har vi sett at denne tenkningen gir gjenklang i miljøet, sier Moengen.  

  Mer enn 50 små og store bedrifter er involvert i prosjektene som søker finansiering. I tillegg er forskningsmiljøer, offentlige aktører og interesseorganisasjoner med som samarbeidspartnere.

  Nå skal søknadene vurderes

  Søknadene vil bli vurdert av eksperter fra fagfeltene og næringen, og av PILOT-E teamet som består av representanter for Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Som et ledd i søknadsvurderingen, vil de beste prosjektene bli invitert til å presentere sine planer nærmere. Beslutning om hvem som når opp i konkurransen tas i desember.

  Dette er PILOT-E

  PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

  Målsettingen med PILOT-E er å få opp farten i teknologiutviklingen gjennom helhetlige prosjekter, involvering av et bredt spekter av aktører fra forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører som må samarbeide for å realisere nyskapende løsninger.

  Prosjektene som når opp i konkurransen vil omfatte helhetlige utviklingsløp fra forskning til og med uttesting av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold. Et PILOT-E-prosjekt er sikret finansiering med relevante virkemidler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova i de ulike stadiene av utviklingsløpet, forutsatt at prosjektene tilfredsstiller kriteriene som er satt for hver milepæl.

  Det er avsatt 70 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, supplert med en fleksibel ramme fra Enova.