Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Styrker næringssamarbeidet med Finland

  Næringsdelegasjonen i Finland arrangeres i Helsingfors (bildet) og Oulu fra 6. til 8. september. Finland er et teknologitungt land, og et voksende marked for norske selskaper.Thinkstock/Ollikainen
  Finland er et voksende marked for norske bedrifter og en viktig nordisk samarbeidspartner innen helseteknologi, læringsteknologi og forsvarsindustri. Neste uke arrangerer Innovasjon Norge en stor næringsdelegasjon til Finland. Kongeparet og fire statsråder deltar på statsbesøket.

  Næringsdelegasjonen i Finland arrangeres i Helsingfors og Oulu fra 6. til 8. september. Målet er å profilere norske selskaper og teknologi, utforske muligheter i det finske markedet og bygge nettverk.  Finland er et teknologitungt land, og forholdene ligger til rette for et enda større nordisk samarbeid. Landet, i likhet med Norge, har stabile forhold, god økonomi og trygge handelsforbindelser. Finland var i 2015 Norges 12. største handelspartner på import og den 15. største på eksport av fastlandsvarer.   

  Kongeparet åpner dører
  – Delegasjonen bidrar til å styrke nordisk og internasjonalt samarbeid. Kongehuset har alltid vært og vil fortsette å være en viktig døråpner i arbeidet med å posisjonere norske næringer og vekstbedrifter som vil satse globalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth som deltar på delegasjonen.

  Næringsminister Monica Mæland ledsager kongeparet under statsbesøket. I tillegg deltar utenriksministeren, helseministeren, og forsvarsministeren.

  – Finland er et viktig naboland og voksende marked for norske bedrifter. Potensialet for mer handel og investeringer er stort, sier Mæland.

  Stort potensial innen helseteknologi
  For Norge er helseteknologi og læringsteknologi områder med stort potensial for global vekst og nordisk samarbeid.  Finland og Norge deler mange av de samme samfunnsutfordringene som demografiske endringer, økning i kroniske sykdommer og trusselen mot antibiotikaresistens. 

  – Satsing på vellykkede helseinnovasjoner vil ha en trippel vinningseffekt. Pasientene får bedre liv, samfunnet kan tilby mer ressurseffektive helsetjenester og næringslivet kan utvikle seg gjennom å lage og selge verdens beste løsninger for framtidige helseutfordringer. Kommersialiseringsarbeidet innenfor helse er krevende og her har vi et uforløst potensial ved å jobbe tettere sammen med våre nordiske naboer, sier Anita Krohn Traaseth.

  Vekst for læringsteknologi og spill
  Finland er kjent for å være langt fremme på utdanning. Nå endrer de undervisningen mot mer tverrfaglig og prosjektbasert, med økt bruk av digitale verktøy for å måle og analysere læringen og resultatene.  Det gir nye muligheter for norske ed-tech selskaper. Flere er allerede etablert i Finland.

  Sentralt under delegasjonen står også spillteknologi. En egen workshop vil fokusere på spill som ny eksportnæring. Finland har en gigantisk spillindustri, og Norge har mye å lære av Finlands vekst. Samtidig er norske utviklere som representerer små, kreative selskaper attraktive i Finland.   

  Parallell til Nokia
  Den 8. september er delegasjonen i Oulu der Nokia har stort produksjonsanlegg. Byen har vært gjennom en stor omstilling etter at mobildivisjonen ble lagt ned, og flere tusen arbeidsledige har måttet bruke sin tekniske kompetanse på nye områder.  Byen har en parallell til utviklingen i oljesektoren på Vestlandet, og har satset strategisk på innovasjon og næringsutvikling. Det er i dag tett handelssamarbeid mellom Oulu og Tromsø, og det går direktefly mellom byene.

  Kontakt

  Siv Eide, kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge
  e-post: siv.isabel.eide@innovasjonnorge.no mob: +47 932 45 247

  Fakta om Finland

  • Finland er i dag et voksende marked for Norge.
  • Det er nærmere 200 norskeide bedrifter i Finland i dag.
  • Finland var i 2015 Norges 12. største handelspartner på import og den 15. største på eksport av fastlandsvarer. 
  • Den totale samhandelen i 2015 var på 20,94 milliarder NOK  
  • Norsk vareeksport til Finland utgjorde rundt 7,14 milliarder NOK
  • Norsk import fra Finland utgjorde ca. 13,8 milliarder NOK