Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Styrker næringssamarbeidet med Italia

  Et trettitalls norske bedrifter deltok i en næringslivsdelegasjon i regi av Innovasjon Norge, i forbindelse med statsbesøket til Italia. Delegasjonen ble ledet av olje- og energiminister Tord Lien, her sammen med styreleder i Innovasjon Norge Per Otto Dyb.Tom Hansen
  Verdien av den norske fastlandseksporten til Italia økte i løpet av fjoråret med 22 prosent. Fredag var en stor norsk næringsdelegasjon samlet i Milano for å skape nye, og styrke gamle, forbindelser til et voksende italiensk marked.

  Nye fremtidsrettede energiløsninger, mote, sjømat og finansiering sto på dagsordenen for det omfattende næringslivsprogrammet i Milano på siste dag av statsbesøket som Kong Harald og Dronning Sonja har gjennomført i Italia denne uka. 

  Lange tradisjoner

  Et trettitalls norske bedrifter deltok i en næringslivsdelegasjon i regi av Innovasjon Norge i forbindelse med statsbesøket. Delegasjonen ble ledet av olje- og energiminister Tord Lien.

  Norge og Italia har lange tradisjoner for næringssamarbeid på en rekke områder. Mens italienske ENI utvinner olje på norsk sokkel, har norske selskaper utviklet solbaserte energiøsninger i Italia. Hovedseminaret under næringsdelen av statsbesøket var da også nettopp viet fremtidige energiløsninger. 

  Felles utfordringer

  - Vi har en felles og krevende utfordring som handler om å redusere karbonutslippene som følger dagens energiløsninger. Det innebærer også muligheter, og det krever internasjonalt samarbeid. Det sier styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge, som med Kongen og Dronningen til stede åpnet det felles norsk-italienske energiseminaret i Milano fredag.

  Rundt regnet 150 deltakere fra Norge og Italia med tilknytning til næringsliv, politikk, forskning, forvaltning og finans deltok på seminaret der det det grønne skiftet, karbonfangst og bærekraftige investeringer var sentrale tema.

  Mer enn fisk

  Avdelingsleder Elisabeth Svanholm Meyer ved Innovasjon Norges kontor i Milano peker på at kontakten og handelen mellom Italia og Norge handler om mye mer enn tørrfisk. Hun mener Norge og Italia er en næringsmessig god match:

  - Norge har tradisjonelt vært en råvareeksportør, mens italiensk økonomi er konsentrert rundt en stor og avansert eksportrettet ferdigvareindustri. Det gjenspeiler seg i handelen mellom landene, der vi fra Norge eksporterer energi, råvarer og komponenter i bytte mot industrivarer som spenner fra maskiner til mote og designvarer. Nye næringer og teknologi åpner nå for helt nye samarbeidsområdet og løsninger. Nå vekker også norsk design oppmerksomhet i Italia, sier Svanholm Meyer. 

  Også norsk mote skal løftes fram. Innovasjon Norge har nå etablerte et eget globalt entreprenørskapsprogram for norsk motenæring ved det anerkjente Bocconi-universitetet i Milano. Det skal gi norsk moteindustri verdifull kompetanse for videre satsing. 

  Etablert

  I dag er et 50-talls norske bedrifter etablert i Italia, mange har vært der lenge. Enda flere eksporterer og handler via italienske samarbeidspartnere. Til tross for en tilbakegang under finanskrisen, så er Italia fortsatt en av de største og viktigste økonomiene i verden. Nå åpner ny vekst for nye muligheter, også i samhandelen med Norge.

  -----

  For mer informasjon, kontakt:
  Senior kommunikasjonsrådgiver Bernt Ellingsen, tlf 905 77 277

  Italia - Bli med til et marked fullt av muligheter