Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Styrker norske interesser i Singapore og Houston

  Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth og administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Jarle Roth signerer avtale om samarbeid i Singapore og Houston. Eksportkreditt Norge
  Innovasjon Norge inngår samarbeid med Eksportkreditt Norge i Singapore og Houston for å fremme norske næringsinteresser i landene.

  - Houston er en av verdens oljehovedsteder, mens Singapore har verdens travleste havn og en rekke store skips- og offshoreverft. Norske bedrifter eksporterer allerede mye til begge steder, men vi vet det ligger ytterligere potensial der. Dette gjelder særlig innenfor maritime næringer og offshorerelatert virksomhet, sier Jarle Roth, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

  Innovasjon Norge har allerede kontorer i både Houston og Singapore. Eksportkreditt Norge inngår i dag en avtale med Innovasjon Norge om samarbeid om lokale ressurser på begge steder.

  - Samarbeidet begrenser seg ikke til enkelte næringer, men vil omfatte all relevant eksport av kapitalvarer og tjenester fra Norge. Tilbud om eksportfinansiering er normalt alltid et konkurransefortrinn for norske eksportører, sier Roth.

  Lokal tilstedeværelse styrker markedsarbeid
  De lokale representantene vil få ansvar for tettere oppfølging av både eksisterende prosjekter og nye muligheter i de respektive markedene. De skal følge opp potensielle prosjekter i en tidlig fase og fremskaffe relevant markedsinformasjon.

  - Den lokale tilstedeværelsen vil styrke markedsarbeidet vårt betraktelig, sier Roth.

  Han får støtte av leder i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

  - Vår felles eier, Nærings- og fiskeridepartementet, har utfordret de statlige aktørene på å identifisere flere samarbeidsområder som kommer norsk næringsliv til gode. Denne avtalen mellom Innovasjon Norge og Eksportkreditt Norge, hvor vi deler markedsressurser, kunnskap og kostnader, er et av svarene på denne utfordringen, sier Anita Krohn Traaseth.

  I februar i fjor etablerte selskapene sin første avtale om felles bruk av ressurser i et utenlandsk marked, den gang i Rio de Janeiro i Brasil. Tilstedeværelsen i de lokale markedene forsterkes ytterligere nå, med felles ressurser også i Singapore og Houston.

  For mer informasjon, vennligst kontakt:

  Maya Liu Bøckman Vinje                                                    
  Kommunikasjon, Innovasjon Norge                                    
  M. +47 977 47 537                                                                      
  maboc@innovasjonnorge.no                             

  Ellen B. Svaheim
  Kommunikasjon, Eksportkreditt Norge
  M. +47 48 22 40 93
  EBS@eksportkreditt.no