• EN
 • Logg inn
 • Merket for bærekraftig reisemål: Longyearbyens tiltak

  • Vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Et kursopplegg for alle på reisemålet som har en gjeste- eller kunderelasjon, er utviklet og gjennomført. Longyearbyverter, så vel som de sertifiserte svalbardguidene, har ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie som sentrale deler av opplæringen.

  • Grønne miljøsparker og bysykler. Dette har blitt kjente trekk i bybildet, og lånes ut gratis til glede for turister og fastboende. Med formålet om å redusere klimautslipp, samt sette fokus på dette, ble det også gjennomført «tomgangsaksjon» i samarbeid med 6.klasse på Longyearbyen skole. Hele lokalsamfunnet ble invitert til å delta.

  • I Longyearbyen er de lokale mattradisjonene og det arktiske «Svalbard-kjøkkenet» også et viktig satsningsområde. Det produseres eget Svalbard-øl, og den populære matvandringen «Taste of Svalbard» arrangeres i ukentlig. Hvordan utnytte de stedegne og kortreiste ressursene ytterligere er noe reiselivsnæringen jobber aktivt med.

  • Reiselivsbedriftene oppfordres til å miljøsertifisere seg og redusere ressursforbruket. Det er dessuten et stort fokus på gjenfortelling av den særegne gruvehistorien i Longyearbyen. Utvikling av helårsaktiviter som bidrar til økt sysselsetting er også svært viktig i bærekraftarbeidet. 

  For mer informasjon, kontakt:
  Prosjektleder Trine Krystad, tlf. + 47 95 27 34 73, trine@visitsvalbard.com