Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Utlysning av nye klyngeprosjekter utsatt

  Nytt utlysningstidspunkt er 21. mars 2017.

  Eierstyret for Norwegian Innovation Clusters har etter råd fra programrådet besluttet å utsette utlysningstidspunktet for opptak i klyngeprogrammet 2017. Utlysningstidspunktet vil være 21. mars 2017.

  Begrunnelsen for å utsette utlysningen er arbeidet med å videreutvikle klyngeprogrammet som et godt verktøy for å bidra i omstilling av norsk næringsliv. Det er behov for mer tid til innhenting av innspill og informasjon i dette arbeidet. Det er ønskelig å se på:

  1. Nye kriterier som i større grad fanger opp prosjekter med potensiale for fornyelse, omstilling og innovative løsninger.
  2. Utlysningsprosessen med mål om å ha god kvalitetssikring samtidig med effektive prosesser

  Klyngeprogrammet vil bli evaluert med ferdigstilling medio 2017. Evalueringen vil danne grunnlag for en grundigere gjennomgang av klyngeprogrammet og hvilken rolle det skal ha framover.

  Ingen utlysning av GCE

  Eierne av klyngeprogrammet har valgt å ikke lyse ut på GCE-nivå i 2017. Dette er fordi man ønsker å se resultatet av programevalueringen først, for å se om GCE-nivået er riktig innretning for å møte behovene framover.

   

  Tentativ utlysningsprosess vil være:

  21.03                     Utlysning

  30.03                     Informasjonsmøte

  15.05                     Frist skisser

  01.09                     Frist søknader

  12.10                     Beslutning i eierstyret/programråd (ev 19.10)

   

  Vi kommer tilbake med ytterligere opplysninger om utlysningen og informasjonsmøte på nyåret.

  Ved spørsmål, ta kontakt med regional klyngerådgiver eller med klyngeteamet i Innovasjon Norge

  Les mer om klyngeprogrammet