Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil selge Norge til verden

  Se vedlagt for bilde du kan bruke i saken. Her er bildetekst: Direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge, Cathrine Pia Lund sammen med Anne-Grete Ellingsen i GCE Node,  Per Erik Dalen i den Ålesund baserte klyngen GCE Blue Maritime og statssekretær Dilek Ayhan som alle ser viktigheten av arbeidet med Merkevaren Norge. Innovasjon norge
  Norge må bli mer synlig på det internasjonale markedet. Merkevaren Norge skal bidra til økt vekst og verdiskaping gjennom å styrke norsk eksport og sikre at vi tiltrekker oss mer kapital, kunnskap, talent og turister. 

  – I en situasjon der Norge har gått fra særstilling til omstilling, er utvikling av en nasjonal merkevare viktigere enn noensinne, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge. Prosjektet skal bidra til økt vekst og verdiskaping gjennom å styrke norsk eksport og sikre tilgang til kapital, kunnskap, talenter og turister.

  I følge OECD er bevissthet om og videreutvikling av et lands merkevare et viktig verktøy for land i omstilling. Merkevaren Norge prosjektet er en av Innovasjon Norges store satsinger frem mot 2020. Målet er å samle næringsliv og myndigheter i en felles og langsiktig satsing som gir grunnlag for økt eksport og verdiskaping på tvers av næringer. Innovasjon Norge presenterte i dag status for arbeidet under Arendalsuka.

  Fem fokusområder

  Innovasjon Norge etablerte Merkevaren Norge som en egen divisjon i 2014 og begynte da arbeidet med å utvikle en sterk felles merkevare for Norge. Prosjektet har definert fem viktige fokusområder for det videre arbeidet:

  • En offensiv eksportstrategi for norske varer og tjenester
  • En strategi for å tiltrekke utenlandske investorer, talenter og turister
  • En tilpassing av Innovasjon Norges verktøy
  • Etablere samhandlingsarenaer
  • Utvikle en norsk merkevare- og kommunikasjonsplattform

  Ny undersøkelse blant 200 næringslivsledere i 15 land

  Som en del av prosjektet har Innovasjon Norge i sommer dybdeintervjuet over 200 næringslivsledere i 15 land om hvordan de ser på Norge og norsk næringsliv. Resultatene ble fremlagt på Arendalsuka.

  - Vår globale temperaturmåling viser at norsk næringsliv er gode på mye, men at vi også har et betydelig urealisert potensial på markedssiden.  Dette er noe vi nå går løs på i Merkevaren Norge, sier Lund.