Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil styrke norsk helseinnovasjon

  En ny rapport fra Innovasjon Norge peker på muligheter for norsk helseinnovasjon. Rapporten ble presentert under Arendalsuka tirsdag. Fra venstre administrerende direktør Anita KrohnTraaseth i Innovasjon Norge, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets Helse og omsorgskomite ,Kristin Ørmer Johnsen, og redaktør for rapporten, Jorunn Birgitte Gjessing-Johnsrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.Innovasjon Norge
  En mer ambisiøs innovasjonspolitikk kan bidra til å løse mange av de fremtidige utfordringene som norsk helse- og omsorgssektor står overfor. I Arendal i tirsdag presenterte Innovasjon Norge sine anbefalinger til hvordan Norge kan få til mer innovasjon i helsesektoren.

  Innovasjon Norge mener satsing på vellykkede innovasjoner innen helsesektoren vil ha trippel vinningseffekt: Pasientene får bedre liv, samfunnet som helhet kan tilby mer ressurseffektive helsetjenester og næringslivet kan utvikle seg gjennom å lage og selge verdens beste løsninger for fremtidige voksende helseutfordninger.

  - Lykkes næringslivet med å lage de beste løsningene for norske pasienter, er veien også kort til konkurransedyktige posisjoner internasjonalt, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

  Mulighetsområde

  Sammen med norsk næringsliv har Innovasjon Norge allerede definert Helse og velferd som et av seks mulighetsområder for fremtidig vekst. Utfordringene for helserettet innovasjon handler både om tilstrekkelig kapital til å vokse, og om å utvikle et marked som etterspør og kjøper nye løsninger.

  - Vi har allerede mye god forskning innen medisin og helse. Utfordringen er å kommersialisere og anvende denne forskningen. Eiere og drivere av norske helsevirksomheter må i større grad gi rom for og etterspørre nye innovative løsninger. Anskaffelsesprosedyrene er også en stor utfordring for de bedriftene som i dag driver med helseinnovasjon, sier Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, og redaktør for rapporten som tirsdag ble presentert i forbindelse med Arendalsuka.

  Såkornfond og innovasjonspartnerskap

  Innovasjon Norge mener det er mye å vinne på å jobbe i partnerskap for å løse dagens og fremtidige viktige samfunns- og helseutfordringer. Et konkret forslag i rapporten er opprettelsen av et nytt såkornfond der offentlig og privat kapital sammen kan investere i innovasjon og utvikling av helseområdet.

  - Vi anbefaler også regjeringen å utforme en etterspørselsorientert politikk for helse slik det er gjort i Storbritannia, sier Gjessing-Johnrud.

  I tillegg skal Innovasjon Norge nå i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og Stavanger kommune teste ut Innovasjonspartnerskap som en ny modell for offentlig-privat innovasjonssamarbeid.

  - Dette er en ny modell for offentlig-privat innovasjon, der kundene får sitte i førersetet. Her skal Stavanger jobbe tett med næringslivet for å få frem nye, skreddersydde og pasientvennlige løsninger på viktige helseutfordringer, sier Gjessing-Johnsrud.

  Se rapporten