• EN
 • Logg inn
 • Visjon 2030 – støtte til nyskapende løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland

  Regjeringen vil bruke inntil 150 millioner kroner over tre år for å bekjempe fattigdom ved å støtte utviklingen av innovative løsninger og tjenester for helse og utdanning i utviklingsland. Den første utlysningen fra Innovasjon Norge har en ramme på 20 millioner kroner for perioden 2016–2017.

  Nye forretningsmuligheter

  Visjon 2030 gir store muligheter for norske bedrifter som har utviklingsprosjekter innen helse og utdanning. Utlysningen i regi av Innovasjon Norge vil være åpen for norske bedrifter. Forskningsinstitusjoner og sivilt samfunn oppfordres til å delta som partnere.

  Vi vil prioritere innovasjonsprosjekter i ett eller flere av fokuslandene for norsk bistand: Afghanistan, Etiopia, Haiti, Malawi, Mali, Mosambik, Myanmar, Nepal, Palestina, Somalia, Sør-Sudan og Tanzania.
  Det er likevel anledning til å sende inn søknad knyttet til prosjekter i andre av de landene som mottar norsk bistand.

  Målene og føringene for innovasjonsprosjektene finner du beskrevet i den tidligere hovedutlysningen

  Veien videre

  Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd lyser i denne omgang ut til sammen 90 millioner kroner. Norges Forskningsråds to utlysninger, på 70 millioner totalt, finner du på Forskningsrådets hjemmeside og har søknadsfrist 7. september.

  Utlysningen fra Innovasjon Norge forventes i løpet av oktober. Innovasjon Norge holder et informasjonsmøte i forbindelse med utlysningen. Tid og sted for dette annonserer vi på våre hjemmesider.

  Les mer på Norads sider for samlet informasjon om bakgrunnen for Visjon 2030-initiativet og finansieringsmekanismen.

  Se også tidligere omtale av Innovasjon Norges arbeid med Visjon 2030.

  For nærmere opplysninger om Innovasjon Norges utlysning, ta kontakt med:

  Liv Inger Tønjum (Prosjektleder)
  E-post: Liv.Inger.Tonjum@innovasjonnorge.no
  Mob.: +47 944 21 141

  Knut Bolstad
  E-post: Knut.Bolstad@innovasjonnorge.no 
  Mob.: +47 913 53 305

  Stine Thomassen
  E-post: Stine.Thomassen@innovasjonnorge.no
  Mob.: +47 971 44 656