Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Budsjett for økt verdiskaping og omstilling

  - Budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem i dag fortsetter å støtte omstillingsviljen i norsk industri- og næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Regjeringen foreslår også i år en ny omstillingspakke på 130 millioner kroner, som skal gå til risikolån, etablerertilskudd og klynger som omstillingsmotor.

  - Det viser også at regjeringen har tillit til at risikoavlastning via Innovasjon Norge er en effektiv måte å støtte omstilling og nyskaping i næringslivet på. Budsjettforslaget betyr at Innovasjon Norge kan videreføre og styrke satsingene på tre viktige områder: næringsklynger, entreprenørskap og risikolån. Innovasjon Norge får nå mulighet til å gi gründere 300 millioner kroner mer i form av risikolån til verdiskapende prosjekter.

  - Lån vil nå flere gründere og bedrifter i en vekstfase. Dette er i tråd med våre anbefalinger og innovasjonspolitiske råd, sier Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. 

  For spørsmål, kontakt: 

  Frank Langva
  Fungerende kommunikasjonsdirektør
  M: +47 911 86 908