Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017

  Vinnarane av Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2016 Johan Fredrik Bråstad Kristensen og Anita Kristensen frå Grimstad, flankert av Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge og statsråd Jon Georg Dale.Vidar Alfarnes
  Har du starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressursar? Då kan du vinne 300 000 kroner.

  Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidlegare Bygdeutviklingsprisen). Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

  Vi søkjer bedrifter eller personar med næringsverksemd i basis i landbrukets og bygdenes ressursar. Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Bærekraft, her under
   • Økonomisk resultat/lønsemd
   • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
   • Miljømessig som  utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

  Meld deg som kandidat her innan 20.08.2017.