Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Landbrukssamling med teknologifokus

  Automatisering er et hovedtema når norsk landbruksnæring samles på LandTek 2017. Konferansen er en viktig nettverksarena og møteplass for forskning, teknologi, bønder, industri og beslutningstakere.

  Onsdag 25. oktober går årets LandTek-konferanse av stabelen på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen.  Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norsk forening for automatisering (NFA), Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

  LandTek 2017 vil handle om teknologi i husdyrnæringa, med et spesielt blikk på automatisering og sensorikk i moderne fjøs. Hovedvekten ligger på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering.
  LandTek vil berøre temaer som menneske-husdyr-robot-samarbeid, digitalisering av verdikjedene i landbruket, bærekraftig produksjon og teknologi for økt kvalitet og effektivitet. Konferansen er en tverrfaglig møteplass som ivaretar hele bredden av interessenter innen landbruket, fra bonde, industri til forskning og beslutningstakere.

  Mat og Landbruksminister Jon Georg Dale er sammen med Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge og John-Arne Røttingen fra Forskningsrådet med på å åpne konferansen.