• EN
 • Logg inn
 • Regjeringen løfter eksportsatsingen Merkevaren Norge

   Innovasjon Norge/Anders Vinnogg
  Innovasjon Norge/Anders Vinnogg
  I forslaget til statsbudsjett for 2018 bevilger Regjeringen 50 millioner til satsingen på Merkevaren Norge. Pengene skal gå til å etablere et globalt vekstprogram, styrke Invest in Norway-programmet, styrke næringsklyngene, helhetlig profilering av grønne løsninger, og til profilering av hav-nasjonen Norge.

  - Norsk næringsliv er pioner på bruk av ny teknologi for å utvikle bærekraftige løsninger, og nå får vi muligheten til å synliggjøre norske, grønne løsninger ute i verden, sier Cathrine Pia Lund, Direktør Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

  Budsjettet følger opp den nylig fremlagte Eksportstrategien. - Regjeringen styrker Norges satsing på eksport og internasjonalisering gjennom det foreslåtte budsjettet, og gir klare føringer for å synliggjøre satsingsområder der Norge er i verdensklasse, sier Lund.


  Arbeidet er i gang

  Arbeidet med eksportsatsingen Merkevaren Norge er allerede godt i gang. Blant annet samarbeider Innovasjon Norge med næringslivet og industrien om å utvikle en digital matching-tjeneste som skal koble norske, grønne løsninger med internasjonale muligheter.
  - Vi må gjøre det enkelt å velge norske, bærekraftige løsninger. Regjeringens eksportsatsing gir blant annet muligheten til å lage et digitalt utstillingsvindu for å vise frem områder Norge har fortrinn, sier Lund.

  Den nye eksportsatsingen kommer i tillegg til reiselivsprofileringsoppdraget, Visit Norway, som allerede ligger hos Innovasjon Norge. Regjeringen viderefører satsingen på 231,5 millioner kroner i 2018, som går til å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjennom langsiktig merkevarebygging, profilering, operative markedstiltak og tilrettelegging for salg.

   

  Oversikt over eksportsatsingen i budsjettforslaget:

  • Opprette globalt vekstprogram: 10 millioner  
  • Styrke Invest in Norway: 10 millioner 
  • Styrke profil som ledende havnasjon: 10 millioner
  • Helhetlig profilering av norske grønne løsninger: 10 millioner
  • Styrke næringsklyngene: 10 millioner 

  Kontakt for mer informasjon