Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Samarbeid kan gi økt innovasjon

  Frokostmøte om kreativ næring. Margit Klingen-Daams fra Innovasjon Norge, Gisle Mardal fra Abelia, Bente Bratland Holm fra Innovasjon Norge, Maiken Lønnerød fra Splint og Anne-Brit Gran fra BI:CCI. Innovasjon Norge
  Ifølge en ny undersøkelse fra BI:CCI er sammenhengen mellom innovasjonsgrad og bruken av kreative bransjer tydelig.  Kreativ næring kan bidra til økt innovasjon i andre næringer og gi fart på omstillingen av Norge.

  I går arrangerte Innovasjon Norge frokostmøte om kreativ næring med fokus på hvilken rolle kreativ næring kan spille i omstillingen av Norge. Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet møtet med å understreke næringens store vekst- og verdiskapingpotensial.   

  – Kunst og kreativitet kan bidra til den omstillingen norsk økonomi nå står ovenfor, både direkte via kulturell og kreativ næring og indirekte som innsatsfaktor i øvrig næringsliv, sier kulturministeren.

  Kulturminister Linda Hofstad HellelandThomas Haugersveen Statsministerens Kontor

  Norske ledere tenker tradisjonelt om kreativitet

  Professor Anne-Britt Gran fra BI Centre for Creative Industries (BI:CCI)  presenterte nye tall fra en undersøkelse der  500 ledere i norske bedrifter har svart på betydningen av kreative bransjer og kompetanser framover. Det er et hovedfunn at bruken av alle de kreative bransjene og profesjonene - som reklame, design, musikk, scenekunst, billedkunst og dataspill - er relativt lav i norsk næringsliv. Funnet er ikke overraskende, ifølge professoren..

  – Rundt halvparten av bedriftene har ikke benyttet noen kreative profesjoner fra den såkalt kreative næringen siste 12 måneder. Norske ledere tenker ganske tradisjonelt om kreativitet og kulturliv, og de kobler i liten grad slik kompetanse til selve kjernevirksomheten.  Her trengs opplysningsarbeid overfor både bedrifter og kreativ næring.

  Vi finner en signifikant sammenheng mellom hvor ofte en bedrift har innovasjoner og bruk av kreative profesjoner, og det betyr at det er et potensiale her. Det finnes også gode norske eksempler på slike power couples, sier Gran.

  Statoil kobler design og sikkerhet

  Både norsk spillbransje og norsk designbransje samarbeider med næringslivet, blant annet ved olje- og gassutvinning, forsvarsteknologi og distribusjon av rent drikkevann. Kongsberg Gruppen benytter designere i forbedringen av sine produkter og operasjoner. GexCon har investert i 3Dvisualisering og spillteknologi i sin eksplosjonstesting og risikovurdering. Statoil har designere på laget når de utformer nye sikkerhetssystemer. I tillegg til å være en direkte innsatsfaktor i andre næringer, besitter kreativ næring en rekke kompetanser, ferdigheter og metoder, som med hell kan benyttes på mange ulike måter i andre næringer.
   
  – Innovasjon Norge har begynt å jobbe med «power couples» hvor målsetningen for bedriftene er å innovere og for oppstartsselskapene å skalere. Kreative bransjer kan med sin spisskompetanse og tankesett bidra til større mangfold i andre næringer, noe som er essensielt for innovasjon og omstillingfart, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  30 millioner fra Kulturdepartementet

  Innovasjon Norge har fått et historisk oppdrag fra Kulturdepartementet på 30 millioner kroner til å utvikle vekstkraftige virksomheter som omsetter kulturelt og kreativt innhold nasjonalt og internasjonalt. Målet er også å øke norske bedrifters og investorers investering i kulturelle og kreative produkter og tjenester, rettigheter og talenter.

  For spørsmål, kontakt:

  Margit Klingen Daams
  Ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge
  E-post: Margit.Klingen.Daams@innovasjonnorge.no

  Les mer om kreativ næring