Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil ut på dypt vann med norske selskaper

  Havets bunn gjemmer mye verdens deep sea minings-selskaper ønsker å finne. Men først skal samarbeidspartnere finne hverandre - og tyske selskaper ser nå til kompetansen i Norge.Dr. Steve Ross, UNC-W. NOAA Office of Ocean Exploration
  På flere tusen meters dyp finnes mineraler med et godt potensial for verdiskaping i framtiden. Norsk olje- og gassindustri har store fortrinn i denne type utvinning og er allerede ettertraktet som partnere for blant andre tyske selskaper.

  Vil koble norske og tyske selskaper

  Det tysk-norske deep sea mining-seminaret finner sted 30. mai hos DNV-GL i Bærum. Vertskap er Utenriksdepartementet, Næringsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Innovasjon Norge har bidratt med innhenting av informasjon rundt aktuelle selskap, samt som teknisk arrangør av matchmakingen.

  Tirsdag denne uken møtes flere tyske og norske selskaper med interesser innen deep sea mining. I Norge er det i dag også etablert flere klynger som har dette som et av satsingsområdene, slik som GCE Blue Maritime i Ålesund, GCE NODE klyngen, GCE Subsea klyngen og Mineralklyngen Norge.

  Tyske selskaper ønsker norske samarbeidspartnere

  - Vi har i flere år hatt gode samtaler mellom Innovasjon Norge i Tyskland og norske klynger innen deep sea mining. Primært har vi sett på hva som finnes av samarbeidsmuligheter mellom våre to land. At vi nå har fått i stand et felles seminar her i Norge med deltakere fra begge land og et tilhørende matchmaking-arrangement gir nye muligheter, sier Manuel Kliese, direktør for Innovasjon Norge Tyskland og Nederland.

  Tyske myndigheter og selskaper har ved flere anledninger ytret interesse for samarbeid med norske selskaper.

  - De ønsker å finne partnere i Norge. Målet er å kunne tilby en mer komplett distribusjonskjede innen deep sea mining, sier Kliese.

  Manuel Kliese, direktør for Innovasjon Norge Tyskland og Nederland.Innovasjon Norge

  Krever forskning og innovasjon

  Innovasjon Norge anser mineralutvinning på havbunnen som et område som kan ha stort potensial for verdiskaping i framtida. Samtidig vil dette kreve en stor innsats innenfor forskning og innovasjon for å svare på både miljø- og teknologiutfordringer. Innovasjon Norge anbefaler at det utover forskning og innovasjon for slik mineralutvinning legges vekt på ny kunnskap om ressursgrunnlag og markedsutsikter.

  - Globalt har det til nå kun foregått kartlegging av ressurser og forskning rundt mineralutvinning på havbunnen. Det finnes foreløpig ikke kommersiell utnyttelse av dyphavsmineraler, men dialog med internasjonale kompetansemiljø vil være viktig fremover for å realisere nettopp dette. Derfor er det svært positivt med møteplasser som den vi har denne uken mellom tyske og norske selskaper her i Oslo, sier Manuel Kliese.

   

  For mer informasjon, kontakt:
  Fag: Seniorrådgiver Arne Lueders, Innovasjon Norge Tyskland, +49 173 155 2200
  Presse: Senior kommunikasjonsrådgiver Marianne Mork, Innovasjon Norge, +47 414 49 747