Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 500 nye millioner skal hjelpe norske bedrifter å vokse

  Investeringsansvarlig i EIF Alessandro Tappi og direktør for Gründer og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss signerer avtalen som sikrer norske bedrifter 500 millioner kroner i økt lånekapital.Kjeller Innovasjon
  Innovasjon Norge har inngått en avtale med Det europeiske investeringsfondet (EIF) som gir 500 millioner kroner mer i lån til norske små- og mellomstore bedrifter.

  Vekstgarantiordningen går ut på at Innovasjon Norge tilbyr sikkerhet til private banker, slik at bankene lettere kan gi lån til selskaper i oppstartfasen.

  - Mange små og mellomstore bedrifter får ikke bankfinansiering fordi de ikke har tilfredsstillende pantesikkerhet. Garantiordningen er viktig for slike selskaper og fremtidige arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

  Det gjelder for eksempel IT-selskaper som har immaterielle verdier i form av forretningsmodell eller programvare.

  -Innovasjon Norge skal bidra til å utløse mer kapital til norske selskaper. Avtalen med EIF øker lånebeløpet som er tilgjengelige for norske gründere, og pengene kommer i tillegg til det som allerede bevilges over statsbudsjettet, sier direktør for Gründer og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

  Vekstgarantiordningens suksess sikrer ny kapital

  Avtalen med EIF kommer 1,5 år etter at Vekstgarantiordningen ble innført og den første avtalen mellom Innovasjon Norge og EIF ble signert. Avtalen utgjorde da 400 millioner kroner i lån til innovative små – og mellomstore bedrifter, og videreføres nå med nye 500 millioner i økt lånekapital. Alle banker kan søke om å være med i ordningen.

  -Ytterligere finansielle investeringer vil hjelpe enda flere innovative, norske selskaper å utvikle nye produkter, prosesser og tjenester. Innovasjon er en kritisk faktor for å sikre vekst og arbeidsplasser. Vekstgarantiordningens suksess gjør at vi signerer en ny avtale med Innovasjon Norge, og er et tydelig eksempel på hvordan EIF kan bidra til å støtte økt innovasjon i samarbeid med statlige, nasjonale institusjoner, sier investeringsansvarlig i EIF Alessandro Tappi.

  Tiltrekker flere investorer

  Et av selskapene som fikk tilgang til lån gjennom Vekstgarantiordningen i fjor var helsetech-selskapet ContinYou fra Rogaland. Gründer Terje Tobiassen har utviklet en helseklokke som måler viktige helseverdier som kan indikere et mulig fall, som puls, hudtemperatur, bevegelse og posisjon. Klokken varsler om unormale verdier over telenettet likt en mobiltelefon.

  -Vekstgarantiordningen legger til rette for et viktig samspill mellom private banker, virkemiddelapparatet i form av Innovasjon Norge og private investorer. Selskapet er en teknologibedrift, og verdiene våre består hovedsakelig av immaterielle rettigheter og software. Vekstgarantiordningen gjorde at vi kunne få banklån i en fase der vi ikke kunne tilfredsstille bankenes krav til pantesikkerhet, noe som igjen gjorde det lettere å tiltrekke private investorer, sier daglig leder Terje Tobiassen i ContinYou.

  Selskapet har også mottatt innovasjonslån fra Innovasjon Norge.

  -Kombinasjonen av disse ordningene og investeringene gjorde at vi kunne vokse og skalere raskere, sier Tobiassen.

  Samarbeid som legger til rette for vekst

  - Når vi lykkes med økt samarbeid spiller vi hverandre gode, og skaper de beste løsningene for gründerne, sier Bjørn Christensen, investor i Alliance Venture.

  -At et spennende selskap får tilført kapital i form av lån fra bankene gjør det mye lettere for oss å investere. Ordningen er et pragmatisk verktøy som bidrar til et bedre økonomisk klima og adresserer en markedsimperfeksjon som det er lønnsomt for AS Norge å gjøre noe med, sier Christensen.

  Fakta om Vekstgarantiordningen:

  • Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering. Vekstgarantiene utgjør en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.
  • Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en rammeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift.
  • Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen for hver enkelt bank. 
  • Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 % av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. På denne bakgrunn er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt. 
  • Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge den 23. januar 2017 inngikk en avtale om risikoavlastning (kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020.
  • Siden våren 2017 har Innovasjon Norge pilotert ordningen med DNB, Nordea og SpareBank 1 SMN i et avgrenset område og med et begrenset volum. Piloten har så langt vært en suksess, og Innovasjon Norge ønsker å inkludere ytterligere banker i pilotperioden. Alle banker kan søke om å få være med i ordningen. For mer info se utlysningen her.
  • Innovasjon Norge inngår en rammeavtale med de bankene som deltar i ordningen, og som gir de samarbeidende bankene mulighet til å gi garantier for en viss portefølje. Hver bedrift må allikevel godkjennes av Innovasjon Norge, men bankene bestemmer selv hvilke engasjement de vil melde inn til Innovasjon Norge og søke om garanti for.
  • Fordi Vekstgarantiordningen er et finansielt instrument som er satt opp innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, så må bedriftene som det søkes om garanti for tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. Det er disse kriteriene Innovasjon Norge bruker for å godkjenne garantien, i tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
  • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes til arbeidskapital og investeringer.

  Kontakt
  For mer informasjon kontakt Geir Ove Hansen, geir.ove.hansen@innovasjonnorge.no/+47 414 27 715 eller Julie Ryland, julie.ryland@innovasjonnorge.no/+47 481 11 975

  Les utlysningen her